Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2011: Nr XIV/86/11 z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Brzostek w 2012 roku

 

UCHWAŁA Nr XIV/86/11
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 15 listopada 2011 roku
 

 

w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Brzostek w 2012 roku.

 

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt.8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) - Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje: 

§ 1.

Obniża się średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku ogłoszoną na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 roku  (Monitor Polski Nr 95, poz. 969) z kwoty 74,18 zł za 1 dt do kwoty  30 ,00 zł za 1 dt przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Brzostek w 2012 roku. 

§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku. 

§ 3.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia i ma zastosowanie poczynając od roku podatkowego 2012.

drukuj pobierz pdf    

wstecz