Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2011: Nr XIV/88/11 z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych w gminie Brzostek

 

UCHWAŁA Nr XIV/88/11
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia  15  listopada 2011 roku
 

w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych w gminie Brzostek. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust.1, ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) - Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje: 

§ 1.  Ustala się następujące stawki podatku od środków transportowych w wysokości:

1.        dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, jak załącznik Nr 1 do uchwały.

2.        dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, jak załącznik Nr 2 do uchwały.

3.        dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, jak załącznik Nr 3 do uchwały.

4.        dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, jak załącznik nr 4 do uchwały.

5.        dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, jak załącznik Nr 5 do uchwały.

6.        dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego jak załącznik Nr 6 do uchwały.

7.        od autobusów, jak załącznik Nr 7 do uchwały. 

§ 2.  Traci moc Uchwała  Nr XXXVI/249/2009  Rady Miejskiej Gminy w Brzostku z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych w gminie Brzostek. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku. 

§ 4.  1.   Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

2.   Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia i ma zastosowanie począwszy od roku podatkowego 2012.

 

 

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
zal 88-1
(wprowadził: Ewa Szukała 2011-11-21 11:27:14)
rozmiar pliku: NAN
zał 88-2
(wprowadził: Ewa Szukała 2011-11-21 11:27:36)
rozmiar pliku: NAN
zał 88-3
(wprowadził: Ewa Szukała 2011-11-21 11:27:59)
rozmiar pliku: NAN
zal 88-4
(wprowadził: Ewa Szukała 2011-11-21 11:28:27)
rozmiar pliku: NAN
zał88-5
(wprowadził: Ewa Szukała 2011-11-21 11:28:44)
rozmiar pliku: NAN
zał88-6
(wprowadził: Ewa Szukała 2011-11-21 11:29:04)
rozmiar pliku: NAN
zał 88-7
(wprowadził: Ewa Szukała 2011-11-21 11:29:21)
rozmiar pliku: NAN
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz