Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2011: Nr XIV/91/11 z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach

 

UCHWAŁA Nr XIV/91/11
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 15  listopada 2011 roku 

w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)  oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym ( Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) – Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje: 

§ 1.

W uchwale Rady Miejskiej w Brzostku Nr XXXVI/255/2009 z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie wzoru deklaracji na podatek  leśny oraz wzoru  informacji o lasach załącznik  Nr 2 (IDL-1) otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku. 

§ 3.

Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Brzostku. 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
zał91-1
(wprowadził: Ewa Szukała 2011-11-21 13:39:34)
rozmiar pliku: NAN
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz