Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

SGPZOZ w Brzostku »

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 »

Wybory do Sejmu i Senatu RP »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html

Uchwały 2011: Nr XIV/92/11 z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz ustalenia dopłat.

 

Uchwała Nr XIV/92/11

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 15 listopada 2011 roku  

w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz ustalenia dopłat.   

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591z późn. zm.) oraz art. 24 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.) - Rada Miejska w Brzostku  u c h w a l a, co następuje: 

§ 1.

Zatwierdza się taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brzostku na rok 2012, określone w załączniku Nr 1 do uchwały. 

§ 2.

Ustala się dopłaty dla odbiorców indywidualnych wody i odbiorców indywidualnych odprowadzających ścieki zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku oraz Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Brzostku. 

§ 4.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzostku ogłasza taryfy w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszej uchwały. 

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń w miejscach publicznych na terenie Gminy Brzostek. 

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

                                                     

 

 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
zał 92 -1 popr
(wprowadził: Ewa Szukała 2011-11-21 11:59:02)
rozmiar pliku: NAN
Zał Nr 92-2
(wprowadził: Ewa Szukała 2011-11-24 11:08:51)
rozmiar pliku: NAN
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz