Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Zarządzenia 2011: Zarządzenie Nr 97/11 Burmistrza Brzostku w sprawie ogłoszenia otwartego kursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2012 roku.

Zarządzenia  Nr  97/ 11

Burmistrza Brzostku

z dnia 16 listopada 2011 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2012 roku.

 

Na podstawie art.18 ust 1 pkt 5 i art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz.1362 z późn. zm.), i art. 11 – 19  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536  z późn. zm.) oraz  §  8 Uchwały Nr XIV/94/11 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Brzostek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok,

zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert dla podmiotów uprawnionych na realizację  w roku 2012 zadania z  zakresu pomocy społecznej dotyczącej prowadzenia ponadgminnego Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

§ 2.  Treść ogłoszenia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.  Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Brzostek.

 

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                              Burmistrz Brzostku 

                                                          Leszek  Bieniek

                                                                                       

                                         

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Konkurs_na_2012r._SDS
(wprowadził: Grzegorz Kudłacz 2011-11-17 15:16:55)
rozmiar pliku: NAN
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz