Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Zarządzenia 2011: Nr 85/11 z dnia 3 października 2011 r. -wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonych w Kleciach

 

Z a r z ą d z e n i e Nr 85/11
Burmistrza  Brzostku
z dnia 03 października 2011 roku

 

 Na podstawie art. 35 ust. 1i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, ze zm.) w związku z uchwałą w związku z uchwałą Nr XI/68/11 Rady Gminy w Brzostku z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie sprzedaży działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 145/2 i 147 położonych w Kleciach, stanowiących własność Gminy Brzostek  z a r z ą d z a m 

§ 1. Sporządzenie i podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonych w Kleciach:

 - oznaczonej nr ewid. 145/2 o powierzchni 1300 m 2, objętej Księgą Wieczystą Nr RZ1D/00049110/6 stanowiąca własność Gminy Brzostek i została oddana w wieczyste użytkowanie dnia 18 lipca 1995r. na okres 99 lat,

- oznaczonej nr ewid. 147 o powierzchni 900 m 2, objęta Księgą Wieczystą Nr RZ1D/000573060/2 stanowiąca własność Gminy Brzostek i została oddana w wieczyste użytkowanie dnia 30 stycznia 1997 r. na okres 99 lat, 

§ 2. 

Lp

Nr działki

Powierzchnia

(m 2)

Wartość rynkowa prawa własności (zł)

Wartość rynkowa prawa użytkowania wieczystego  (zł)

Cena wykupu  (zł)

 

1

 

145/2

 

 

1300

 

41 738.-

 

27 931.-

 

13 807.-

2

147

 

900

28 896.-

19 626.-

9 270.

 

Razem:

2200

70 634.-

47 557.-

23 077.-

Do ceny wykupu dolicza się koszt sporządzenia dokumentacji oraz 23% podatku VAT. 

Cena wykupu                                                                   -   23 077,00

Koszt sporządzenia dokumentacji                                 -        675,00

23% podatek  VAT                                                         -     5 307,71

Wartość ogółem                                                                   29 059,71

(słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćdziesiąt dziewięć zł 71/100)

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rozwoju Gospodarczego i Mienia Komunalnego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz