Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Zarządzenia 2011: Nr 101/11 z dnia 30 listopada 2011r. - ogłoszenie przetargu na sprzedaż działki leśnej położonej w Bączałce

 

Z a r z ą d z e n i e  Nr 101/11
Burmistrza  Brzostku
z dnia 30 listopada 2011roku 

 w sprawie ogłoszenia I Publicznego Przetargu (Licytacji) na sprzedaż działki leśnej położonej w Bączałce, stanowiącej własność Gminy Brzostek, oraz powołania składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych z przetargiem.             

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U z 2010 roku, Nr 102, poz. 651, ze zm.) i § 8 ust. 1, 2  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz  rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z 2004 r. ze zm), w związku z uchwałą Nr XIII/83/11 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 28 października 2011r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu działki leśnej oznaczonej numerem ewidencyjnym 261 położonej w Bączałce, stanowiącej własność Gminy Brzostek z a r z ą d z a m 

§ 1.  

1.       Ogłosić I Publiczny Przetarg (Licytację) na sprzedaż w drodze przetargu działki ozn. nr ewid. 261, oraz ustalam cenę wywoławczą i wadium:

 

Lp.

Nr działki

 

Pow. m 2)

Nr KW

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie

Położenie

Cena wywoławcza brutto (zł)

Wadium (zł)

 

1

 

261

 

5600

RZ1D/000/85304/7

 

leśna

 

brak

 

Bączałka

 

12 378,00

 

1 238,00

 

  § 2. Do czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu na sprzedaż działki leśnej ozn. nr ewid. 261, położonej w Bączałce,  stanowiącej własność Gminy Brzostek  

powołuję komisję w składzie 

1.  Przewodniczący  Jan Król                                -       Kierownik Referatu RGiMK

2.  Z-ca Przewodniczącego Marzena Kolbusz      -       Inspektor Referatu RGiMK

3   Członek:               Piotr Szczepkowicz             -       Z-ca Wójta  Gminy Brzostek

4.  Członek:               Halina Furman                     -       Inspektor Referatu RGiMK

5.  Członek:               Marta Czech                        -      Referent Referatu RGi MK

§ 3.  Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rozwoju Gospodarczego i Mienia Komunalnego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

drukuj pobierz pdf    

wstecz