Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Zarządzenia 2011: Nr 87/11 z dnia 12 października 2011r. w sprawie udziału w wojewódzkim treningu systemu wykrywania i alarmowania

 

Zarządzenie Nr 87/11

Burmistrza Brzostku – Szefa Obrony Cywilnej Gminy 

 z  dnia 12  października 2011 r.

w  sprawie udziału w wojewódzkim  treningu systemu wykrywania i alarmowania  

         Na podstawie art.17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej /tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm./ § 3 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin / Dz. U. Nr 96 , poz.850 /, §10 ust.1 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2006r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach /Dz. U. Nr 191, poz. 1415/ w związku z Zarządzeniem nr 232/11 Wojewody Podkarpackiego z dnia 6 października 2011r. oraz w nawiązaniu do Zarządzenia Nr 22/2011 Starosty Dębickiego z dnia 10 października 2011 r. zarządza się, co następuje:

 §1. 1. Rozwinąć częściowo system wykrywania i alarmowania o zagrożeniach na terenie gminy Brzostek w celu udziału w dniu 21 października 2011r. w treningu wojewódzkim nt. „Realizacja zadań przez struktury organizacyjne systemu wykrywania i alarmowania (SWA) w warunkach sytuacji kryzysowej czasu pokoju i wojny na obszarze województwa” z udziałem formacji obrony cywilnej SWA, zwany dalej „treningiem’.  

2. W  trakcie treningu przyjąć następujące  cele szkoleniowe: 

1) doskonalenie obsad osobowych formacji obrony cywilnej systemu wykrywania i alarmowania /SWA/ w zakresie pozyskiwania i opracowania informacji o sytuacjach kryzysowych generujących zagrożenie dla ludzi i środowiska oraz wypracowania wniosków i propozycji do decyzji Szefa Obrony Cywilnej Gminy  w sprawie prowadzenia działań ratowniczych i ochronnych; 

2) sprawdzenie skuteczności działania radiowych systemów włączania syren alarmowych na terenie gminy Brzostek; 

3) doskonalenie współdziałania SWA z lokalnymi środkami masowego przekazu w zakresie informowania społeczeństwa o zagrożeniach
i procedurach ochronnych;
 

4) doskonalenie stanów osobowych formacji obrony cywilnej SWA w zakresie obsługi sprzętu dozymetrycznego, przyrządów wykrywania skażeń chemicznych, środków łączności i urządzeń alarmowych; 

5) doskonalenie obiegu informacji o zagrożeniach w wojewódzkim SWA, przy wykorzystaniu radiowej sieci zarządzania wojewody; 

6) upowszechnianie wśród społeczeństwa wiedzy o zasadach postępowania w sytuacjach wystąpienia zagrożeń oraz humanitarnych treści obrony cywilnej; 

§ 2.1. Na czas trwania treningu rozwija się częściowo gminny SWA. 

2. Do udziału w treningu włącza się Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego oraz 50% obsady osobowej formacji obrony cywilnej SWA – Drużynę Wykrywania i Alarmowania przy Urzędzie Miejskim w Brzostku. 

3. Praktyczna praca Drużyny Wykrywania i Alarmowania odbywać się będzie od  godz. od 1500 -2400 w/g następującego schematu:

1) przyjęcie obsady osobowej  formacji SWA

2) wydanie umundurowania i sprzętu

3) zapoznanie z tematem i celami treningu

4) odbiór meldunków z Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania

5) ostrzeganie i informowanie mieszkańców o zagrożeniu

6) wypracowanie propozycji dla Szefa OC Gminy w zakresie prowadzenia
   działań ratowniczych

7) przekazywanie informacji do Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania

§ 3. 1.W ramach treningu w dniu 21 października 2011 r. w godz. 17,00-17,30 zostanie przeprowadzona głośna próba uruchomienia systemów alarmowych  na terenie gminy.     

2. Koordynowanie, nadzór nad przygotowaniem formacji SWA i przeprowadzeniem treningu  powierzam inspektorowi ds. wojskowych obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

drukuj pobierz pdf    

wstecz