Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

SGPZOZ w Brzostku »

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 »

Wybory do Sejmu i Senatu RP »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html

Zarządzenia 2011: Nr 105/11 z dnia 12 grudnia 2011 r. - zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Brzostku ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 

Zarządzenie Nr 105/2011
Burmistrza Brzostku
z dnia 12 grudnia 2011 roku


zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Brzostku ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) w wykonaniu uchwały Nr VII/27/11 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Brzostku oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, zmienionej przez uchwałę Nr IX/46/11 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 8 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VII/27/11 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 30 marca 2011 roku, w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”  (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1245), zarządzam, co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu Nr 69/11 Burmistrza Brzostku z dnia 9 sierpnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Brzostku ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzostku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Załącznik 105
(wprowadził: Ewa Szukała 2011-12-14 13:08:02)
rozmiar pliku: NAN
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz