Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Zarządzenia 2011: Nr 110/11 z dnia 19 grudnia 2011 r. - przekazania środków trwałych oraz pozostałych śrdoków trwałych w używaniu

 

ZARZĄDZENIE Nr 110/11
Burmistrza Brzostku
z dnia 19 grudnia 2011 roku 

w sprawie: przekazania środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych w używaniu 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3  ustawy z dnia 8 marca1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi   zmianami)  Burmistrz Brzostku  z a r z ą d z a  co następuje:

§ 1. Gmina Brzostek przekazuje z dniem 19 grudnia 2011 r. następujące środki trwałe:

1.       Termomodernizacja budynków  Zespołu Szkół w Nawsiu Brzosteckim o wartości 764.169,73 zł do Zespołu Szkół w Nawsiu Brzosteckim,

2.       Plac zabaw w Brzostku  o wartości 237.631,29 zł do Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzostku,

3.       Plac zabaw w Siedliskach Bogusz o wartości 124.500,00 zł do Zespołu Szkół w Siedliskach Bogusz.  

§ 2. Przekazuje się z dniem 19 grudnia 2011  roku z Urzędu Miejskiego w Brzostku pozostałe środki trwałe w używaniu o łącznej wartości 110,00 zł na wyposażenie Domu Ludowego w Kleciach. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się:

1. Skarbnikowi Gminy Brzostek

2. Kierownikowi GZOS i P w Brzostku

3. Sołtysowi wsi Klecie.

 § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

drukuj pobierz pdf    

wstecz