Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

SGPZOZ w Brzostku »

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 »

Wybory do Sejmu i Senatu RP »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html

Zarządzenia 2011: Nr 110/11 z dnia 19 grudnia 2011 r. - przekazania środków trwałych oraz pozostałych śrdoków trwałych w używaniu

 

ZARZĄDZENIE Nr 110/11
Burmistrza Brzostku
z dnia 19 grudnia 2011 roku 

w sprawie: przekazania środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych w używaniu 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3  ustawy z dnia 8 marca1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi   zmianami)  Burmistrz Brzostku  z a r z ą d z a  co następuje:

§ 1. Gmina Brzostek przekazuje z dniem 19 grudnia 2011 r. następujące środki trwałe:

1.       Termomodernizacja budynków  Zespołu Szkół w Nawsiu Brzosteckim o wartości 764.169,73 zł do Zespołu Szkół w Nawsiu Brzosteckim,

2.       Plac zabaw w Brzostku  o wartości 237.631,29 zł do Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzostku,

3.       Plac zabaw w Siedliskach Bogusz o wartości 124.500,00 zł do Zespołu Szkół w Siedliskach Bogusz.  

§ 2. Przekazuje się z dniem 19 grudnia 2011  roku z Urzędu Miejskiego w Brzostku pozostałe środki trwałe w używaniu o łącznej wartości 110,00 zł na wyposażenie Domu Ludowego w Kleciach. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się:

1. Skarbnikowi Gminy Brzostek

2. Kierownikowi GZOS i P w Brzostku

3. Sołtysowi wsi Klecie.

 § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

drukuj pobierz pdf    

wstecz