Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Zarządzenia 2011: Nr 112/11 z dnia 21 grudnia 2011r. - przeznaczenia do najmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego położonego w budynku Domu Ludowego w Woli Brzosteckiej

 

Z a r z ą d z e n i e  Nr 112/11
        Burmistrza Brzostku
z dnia 21 grudnia 2011 roku

w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego położonego w budynku Domu Ludowego w Woli Brzosteckiej   

           Na podstawie art. 35 ust.1 i art.38 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami poz. 1591; zm. Dz.U. 2002 Nr 23 poz. 220; zm. Dz.U. 2002 Nr 62 poz. 558; zm. Dz.U.2002 Nr 113 poz. 984; zm. Dz.U. 2002 Nr 214 poz. 1806; zm. Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717; zm. Dz.U. 2003 Nr 162 poz. 1568; zm. Dz.U 2002 Nr 153 poz. 1271; zm. Dz.U.2004 Nr 102 poz. 1055; zm. Dz.U.2004 Nr116 poz. 1203; zm. Dz.U. 2002 Nr 214 poz. 1806; zm. Dz.U.2005 Nr 172 poz. 1441;zm. Dz.U. 2006 Nr 17 poz. 128; zm. Dz.U.2005 Nr 175 poz. 1457; zm. Dz.U. 2006 Nr 181 poz. 1337; zm. Dz.U. 2007 Nr 48 poz. 327; zm. Dz.U. 2007 Nr 138 poz. 974; zm. Dz.U.2007 Nr 173 poz. 1218; zm. Dz.U.2008 Nr 180 poz. 1111; zm. Dz.U. 2008 Nr 223 poz. 1458; zm. Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28,poz.142 i 146 i Nr 106, poz.675), art.35 ust.1 i 2 , w związku z art.34 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz.651; ze zm.: z 2010 r. Nr 106, poz.675, Nr 143, poz.963, Nr 155, poz.1043, Nr197, poz.1307, Nr 200, poz.1323 i z 2011 r. Nr 64, poz.341) oraz na podstawie  Uchwały Rady Gminy Nr V/59/03 z dnia 7 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Brzostek oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata             z a r z ą d z a m  

§ 1.  Przeznaczyć do najmu w drodze przetargu lokal użytkowy położony w budynku Domu Ludowego w Woli Brzosteckiej  o powierzchni użytkowej 44,3 m2,  za cenę wywoławczą netto 8,50 zł (słownie: osiem złoty 50/10)  za 1 metr kwadratowy  + 23 % VAT -u  miesięcznie.

Wadium dla lokalu ustalam na  100,00 zł(słownie: sto złotych)

 § 2. Wykonanie zarządzenia powierzam insp. ds. rozwoju gospodarczego.  

        Powołuję komisję przetargową w składzie:

     -  Jan Król –Kierownik Referatu RGiMK

     -  Marzena Kolbusz – insp. referatu RGiMK

     - Halina Furman – insp. referatu RGiMK

     - Marta Czech – insp. referatu  RGiMK

    -  Barbara Zięba – insp referatu RGiMK                           

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz