Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Zarządzenia 2011: Nr 111/11 z dnia 20 grudnia - w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2012 roku

Zarządzenie  Nr  111 /11

Burmistrza  Brzostku

z dnia 20  grudnia 2011 roku

 

w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadania publicznego  z zakresu pomocy społecznej  w  2012 roku.

 

             Na podstawie art.18 ust 1 pkt 5 i art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz 1362 z późn. zm.), i art.11 - 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)  oraz  § 8 Uchwały Nr  XIV/94/11 Rady Miejskiej w Brzostku  z dnia 15 listopada 2011 roku  w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Brzostek   z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok,

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Po dokonaniu oceny ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w roku 2012 zatwierdzam do realizacji następującą ofertę:

 

„ Prowadzenie ponadgminnego  Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Brzostku przy ul. Szkolnej 23A w roku 2012”

   

i przyznaję  dotację w wysokości  428.400,00 zł.

 

dla  STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB POTRZEBUJĄCYCH „ NIEŚĆ NADZIEJĘ” w BRZOSTKU.

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Brzostek.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                    Burmistrz Brzostku

                                                                                                             

                                                                      Leszek  Bieniek

drukuj pobierz pdf    

wstecz