Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

SGPZOZ w Brzostku »

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 »

Wybory do Sejmu i Senatu RP »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html

Uchwały 2011: Nr XV/98/11 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie powierzenia gminie Miasta Rzeszów realizacji zadań w zakresie obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu Gminy Brzostek do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie

 

Uchwała Nr XV/98/11
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 29 grudnia 2011 roku

 

w sprawie:  powierzenia  Gminie Miasta Rzeszów realizacji zadań w zakresie obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu gminy Brzostek do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie. 

Na podstawie art.10  i art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)  Rada Miejska w Brzostku  u c h w a l a, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Brzostek, a Gminą Miastem Rzeszów w sprawie powierzenia realizacji zadań w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwym dowiezionych z terenu Gminy Brzostek oraz sprawowania opieki nad tymi osobami do czasu ich wytrzeźwienia przez Izbę Wytrzeźwień  w Rzeszowie, w 2012 roku.

2. Na realizację zadania przeznacza się w budżecie 2012 roku, środki finansowe w wysokości  2.000,00 zł  (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).   

§ 2. 1. Szczegółowe warunki powierzenia zadania i zasady rozliczenia środków określone zostaną w porozumieniu pomiędzy Gminą Miasta Rzeszów, a Gminą Brzostek.

      2.  Do zawarcia porozumienia upoważnia się Burmistrza Brzostku. 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

drukuj pobierz pdf    

wstecz