Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Uchwały 2011: Nr XV/97/11 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok Nr IV/10/10 RM w Brzostku z dnia 29 grudnia 2010 r.

 

 

UCHWAŁA Nr XV/97/11
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 29 grudnia 2011 roku   

 

 sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok Nr IV/10/10 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 29 grudnia 2010 roku. 

 

                Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” i „ lit. „i”, oraz pkt.10, art. 60 ust. 1 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 239, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Brzostku uchwala, co  następuje: 

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu gminy na 2011 rok w następujący sposób: 

1.        Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 218.296,00 zł jak Tabela Nr 1 do uchwały.

2.        Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 433.960,00 zł jak Tabela Nr 2 do uchwały.

3.        Ustala się plan dochodów budżetu gminy po zmianach w wysokości 39.347.342,49 zł, w tym dochody majątkowe w wysokości 1.243.904,41 zł i dochody bieżące w wysokości 38.103.438,08 zł. 

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy na 2011 rok w następujący sposób: 

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 218.296 ,00 zł jak Tabela Nr 3 do uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 433.960,00 zł jak Tabela Nr 4 do uchwały.

3. Ustala się plan wydatków budżetu gminy po zmianach na kwotę  43.188.680,21 zł.

4. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków jak Tabela Nr 5 do uchwały

5. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 37.359.168,96 zł.

6.  Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 5.829.511,25 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5.829.511,25 zł.

§ 3. Ustala się plan przychodów i kosztów (po zmianach) dla zakładu budżetowego: przychody - 1.644.817,18 zł, koszty - 1.653.117,00 zł, jak Załącznik Nr 1 do uchwały. 

§  4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Brzostku.

§  5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
z-1
(wprowadził: Ewa Szukała 2012-01-09 14:29:02)
rozmiar pliku: NAN
z-2
(wprowadził: Ewa Szukała 2012-01-09 14:29:16)
rozmiar pliku: NAN
z-3
(wprowadził: Ewa Szukała 2012-01-09 14:29:29)
rozmiar pliku: NAN
z-4
(wprowadził: Ewa Szukała 2012-01-09 14:29:43)
rozmiar pliku: NAN
z-5
(wprowadził: Ewa Szukała 2012-01-09 14:30:00)
rozmiar pliku: NAN
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz