Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2011: Nr XV/99/11 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek

 

UCHWAŁA Nr  XV/99/11
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 29  grudnia 2011 roku

 

w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek.

                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) - Rada Miejska w Brzostu uchwala, co następuje:

§ 1.  Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzostek na lata 2011 -2018 stanowiącym Załącznik Nr 2 do Uchwały  Nr IV/9/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. Rady Miejskiej w Brzostku,  wprowadzając następujące przedsięwzięcia w wydatkach inwestycyjnych:

1. Projekt  pn. „budowa sieci wodociągowej  z dwoma budynkami pompowni wody w miejscowościach Januszkowice i Opacionka wraz z przebudową stacji uzdatniana wody w Brzostku",  finansowany z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej realizowany przez Urząd Miejski w Brzostku.

1)  Okres realizacji projektu ustala się na lata 2008 – 2013.

2) Całkowitą wartość projektu ustala się w wysokości  6.598.808,00 zł.

2. Projekt pn. "instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gminy Brzostek", finansowany z udziałem środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, realizowany w ramach Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle  przez Urząd Miejski w Brzostku.

1) Okres realizacji projektu ustala się na lata 2012 - 2016.

2) Całkowitą wartość projektu  ustala się w wysokości  4.313.410,00 zł.

3. Zadanie inwestycyjne pod nazwą "budowa sali gimnastycznej przy gimnazjum w Brzostku" finansowane ze środków własnych budżetu gminy i dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

1) Okres realizacji projektu ustala się na lata 2010 - 2013.

2) Całkowitą wartość projektu  ustala się w wysokości  11.415.000,00 zł.

§ 2.  Określa się (po zmianach) wieloletnią prognozę finansową Gminy Brzostek  wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012 – 2018, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się (po zmianach) przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.  Objaśnienia zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2012 roku.

 

 

Pobierz WPF w wersji PDF  

 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
załącznik Nr 1
(wprowadził: Ewa Szukała 2012-01-10 12:20:45)
rozmiar pliku: NAN
Załącznik Nr 3
(wprowadził: Ewa Szukała 2012-01-10 12:21:25)
rozmiar pliku: NAN
Zał 1b
(wprowadził: Ewa Szukała 2012-01-10 12:22:30)
rozmiar pliku: NAN
Załącznik Nr 2
(wprowadził: Ewa Szukała 2012-01-10 14:21:15)
rozmiar pliku: NAN
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz