Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

SGPZOZ w Brzostku »

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 »

Wybory do Sejmu i Senatu RP »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html

Uchwały 2011: Nr XV/103/11 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie przeznaczenia do najmu sklepu położonego w Skurowej - stanowiącego własność Gminy Brzostek na okres powyżej trzech lat

 

 

         Uchwała Nr XV/103/11
       Rady Miejskiej w Brzostku
       z dnia 29 grudnia 2011 roku

 

 w sprawie  przeznaczenia do najmu   sklepu  położonego  w Skurowej – stanowiącego własność Gminy Brzostek  na okres powyżej trzech lat.

 

        Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit ,,a’’  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz.1591, ze zmianami) i art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z  2010r., Nr 102 poz. 651 ze zmianami) - Rada Miejska w Brzostku  uchwala, co następuje:

§ 1.  Przeznacza się do najmu budynek sklepu usytuowany na działce oznaczonej numerem ewid.601/4 o powierzchni 0,06 ha, na rzecz dotychczasowego najemcy - stanowiący własność Gminy Brzostek na okres powyżej 3 lat,  z przeznaczeniem na prowadzenie nieuciążliwej działalności gospodarczej. Odstępuje się od przeprowadzenia przetargu.                                                              

§ 2. Wykonanie  uchwały  powierza  się Burmistrzowi Brzostku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz