Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2011: Nr XV/104/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brzostku w jednoosobowa spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

 

 

Uchwała Nr XV/104/11
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 29 grudnia 2011 roku
 

w sprawie przekształcenia Zakładu  Gospodarki Komunalnej w Brzostku w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. f i h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6 ust.1, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity z 2011 r. Dz. U. Nr 45, poz. 236.) w związku z art. 16 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm) – Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

§ 1

1. Likwiduje się komunalny zakład budżetowy pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzostku w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzostku Sp. z o. o. zwanej dalej Spółką.

2. Spółka w szczególności będzie kontynuować działalność Zakładu w zakresie gospodarki komunalnej określoną w jego statusie. 

 § 2 Czynności likwidacyjne, które wykonywał będzie Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brzostku powinny być zakończone do dnia 30 czerwca 2012 roku.  

§ 3

1. Spółka wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością  Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brzostku, a składniki mienia  Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brzostku stają się majątkiem Spółki.

2. Należności i zobowiązania  Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brzostku przejmuje Spółka.

 § 4

1. Na pokrycie kapitału Spółki Gmina Brzostek może wnieść wkłady pieniężne i niepieniężne.

2. Tytułem wkładu niepieniężnego Gmina wniesie składniki mienia zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brzostku pozostałe po jego likwidacji.

3.Likwidacja Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brzostku nastapi z dniem wpisu Spółki do Krajowego Rejestru Sądowego.

4. Spółka zapewnie ciągłość działalności wykonywanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzostku, przyjmuje wszystkich pracowników przekształconego Zakładu.

§ 5 Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Brzostku.

§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz