Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

SGPZOZ w Brzostku »

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 »

Wybory do Sejmu i Senatu RP »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html

Zarządzenia 2011: Nr 118/11 z dnia 30 grudnia 2011r.- przeznaczenia do najmu lokalu użytkowego w budynku Domu Ludowego w Kleciach

 

Z a r z ą d z e n i e  Nr 118/11                        Burmistrza Brzostku
z dnia 30 grudnia 2011 roku

w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego położonego w budynku
Domu Ludowego w Kleciach

    Na podstawie art.35 ust.1 i art.38 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) art.35 ust.1 i 2 , w związku z art.34 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz.651; ze zm) oraz na podstawie  Uchwały Rady Gminy Nr V/59/03 z dnia 7 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Brzostek oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata z a r z ą d z a m 

§ 1.  Przeznaczyć do najmu w drodze przetargu lokal użytkowy położony w budynku Domu Ludowego w Kleciach  o powierzchni użytkowej 99,79 m 2 ,  za cenę wywoławczą netto 9,00 zł (słownie: dziewięć złotych)  za 1 metr kwadratowy  + 23 % VAT -u  miesięcznie.

Wadium dla lokalu ustalam na  100,00 zł.(słownie:  sto złotych)  

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam insp. ds. rozwoju gospodarczego.  

        Powołuję komisję przetargową w składzie:

     -  Jan Król –Kierownik Referatu RGiMK

     -  Marzena Kolbusz – insp. referatu RGiMK

     - Halina Furman – insp. referatu RGiMK

     - Marta Czech – insp. referatu  RGiMK

    -  Barbara Zięba – insp. referatu RGiMK                                     

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz