Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Zarządzenia 2011: Nr 119/11 z dnia 30 grudnia 2011r. - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzostek

 

Zarządzenie Nr 119/11
Burmistrza Brzostku
z dnia 30 grudnia 2011 roku

 

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzostek.

                Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591, z późniejszymi zmianami), art. 229 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Brzostku zarządza, co następuje:

§ 1.  W związku z podjęciem przez Radę Miejską w Brzostku uchwał w prawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzostek na 2011 rok: Nr XII/72/11 z dnia 27 września 2011 r., Nr XIII/78/11 z dnia 28.10.2011 r., Nr XV/97/11 z dnia 29.12.2011 r. oraz w związku z Zarządzeniami Burmistrza Brzostku: Nr 79/11 z dnia 14 września 2011 r. Nr 83/11 z dnia 30 września 2011 r., Nr 86/11 z dnia 07 października 2011 r., Nr 90/11  z dnia 31 października 2011 r., Nr 98/11 z dnia 16 listopada 2011 r., Nr 99//11 z dnia 23 listopada 2011 r., Nr 102/11 z dnia 30 listopada 2011 r., Nr 107/11 z dnia 12 grudnia 2011 r., Nr 115/11 z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek oraz w prognozie kwoty długu na lata 2011 – 2018, określonych w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr IV/9/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. Rady Miejskiej w Brzostku  w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzostek:

1)       zwiększa się dochody bieżące na 2011 r. o kwotę 1.726.238,00 zł;

2)       zmniejsza się dochody majątkowe na 2011 r. o kwotę 533.680,00 zł, w tym:

-      dochody ze sprzedaży majątku zmniejsza się o kwotę 295.621,00 zł;

3)       zwiększa się wydatki bieżące na 2011 r. o kwotę 1.329.104,00 zł, w tym:

na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 639.775,97 zł,

  na wydatki związane z funkcjonowaniem JST zwiększa się o kwotę 5.500,00 zł,

  wydatki na obsługę długu zwiększa się o kwotę 170.000,00 zł,

4)       zmniejsza się wydatki majątkowe na 2011 r. o kwotę 306.546,00 zł. 

§ 2.  Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Brzostek wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011 – 2018, w brzmieniu  jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 § 3.  Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzostek pozostają bez zmian.

 § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Brzostku.

 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
z119
(wprowadził: Ewa Szukała 2012-01-11 11:36:26)
rozmiar pliku: NAN
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz