Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

SGPZOZ w Brzostku »

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 »

Wybory do Sejmu i Senatu RP »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html

Zarządzenia 2011: Nr 103/11 z dnia 12 grudnia 2011r.- likwidacji formacji obrony cywilnej w Gminie Brzostek

 

ZARZĄDZENIE Nr 103/11
Burmistrza Brzostku
z dnia 12 grudnia 2011roku 

w sprawie likwidacji formacji obrony cywilnej w Gminie Brzostek.

 

         Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 i art. 138 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
z 2004r.Nr 241, poz. 2416 z późn.zm.) oraz § 3 pkt 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin, zarządza się co następuje:

§ 1 Przeprowadzić postępowanie prowadzące do likwidacji następujących formacji obrony cywilnej na terenie gminy Brzostek tj.: 

1)     Pluton Ratownictwa Ogólnego (28 osób)

2)     Drużyna Ochrony Zwierząt Gospodarskich (18 osób)

3)     Drużyna Zabiegów Sanitarnych (15 osób)

4) Drużyna Przeciwpożarowa ( 6 osób)

§ 2 Uchylić karty przydziału do formacji obrony cywilnej osobom wchodzącym w skład likwidowanej formacji podając jako podstawę uchylenia niniejsze zarządzenie , następnie karty przydziału zniszczyć protokolarnie.

 § 3 Odnotować uchylenie przydziałów w książce ewidencji osób wyznaczonych do pełnienia służby w formacji obrony cywilnej.

§ 4 Wykonanie zarządzenia powierzam inspektorowi ds. wojskowych obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej.

§ 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

drukuj pobierz pdf    

wstecz