Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory Zarządu Miasta, Sołtysów i Rad Sołeckich. »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Uchwały 2012: Nr XVI/110/12 z dniz 28 marca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości śrdoków finansowych na realizację projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Gminę Brzostek

 

Uchwała Nr XVI/110/2012
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 28 marca  2012 roku 

w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych na realizację projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Gminę Brzostek. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 110 ust. 10 ustawy z dnia  12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 roku Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.), Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki przyjętym decyzją Nr K (2007) 4547 z dnia 28 września 2007 roku Komisji Europejskiej oraz przyjętym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Planem działania na rok 2012, uchwala się, co następuje: 

§ 1 Gmina Brzostek przeznacza na realizację projektu realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.1 w 2012 roku środki finansowe jako wkład własny w wysokości: 36 750,00 zł. (słownie: trzydzieści sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt zł, 00/100 zł.)

 § 2 Rada Miejska ustala kwotę 350 000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy zł, 00/100), do której Burmistrz Brzostku w ramach posiadanego pełnomocnictwa w 2012 roku może zaciągać zobowiązania, podpisywać dokumenty, składać wnioski o płatność oraz dokonywać innych czynności koniecznych dla realizacji projektu. 

§ 3 Uchwała wchodzi w  życie z dniem podjęcia.

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz