Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

SGPZOZ w Brzostku »

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 »

Wybory do Sejmu i Senatu RP »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html

Uchwały 2012: Nr XVI/114/12 z dnia 28 marca 2012r w sprawie zmiany statutu Gminy Brzostek

 

 

Uchwała Nr XVI/114/12
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 28 marca  2012 roku 

 

w sprawie zmiany statutu Gminy Brzostek 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje: 

§ 1 W załączniku nr 2 do Uchwały Nr XXVI/177/2009 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 27 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia statutu Gminy Brzostek wprowadza się następujące zmiany: 

1) Pkt 14 1) Pkt 14 otrzymuje brzmienie: „14. Zespół Szkół w Januszkowicach”

2) Po pkt 17 dodaje się pkt 18 w brzmieniu „18. Urząd Miejski w Brzostku”. 

§ 2. Wykonanie  uchwały  powierza  się Burmistrzowi Brzostku. 

§ 3.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz