Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

SGPZOZ w Brzostku »

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 »

Wybory do Sejmu i Senatu RP »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html

Uchwały 2012: Nr XVII/119/12 z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia finansowego Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej w Brzostku za 2011 rok

 

UCHWAŁA Nr XVII/119/12

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 30 kwietnia 2012 roku

 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku za 2011 rok.

            

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) i art. 53 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) - Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku za 2011 rok, stanowiące załącznik do uchwały.

2. Wynik finansowy – zysk w wysokości 63 512,42 zł przeznaczony zostanie na zwiększenie funduszu jednostki.

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

pobierz infromacje dodatkowe  

pobierz rachunek zysków i strat 

 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Załącznik 119
(wprowadził: Ewa Szukała 2012-05-07 12:01:14)
rozmiar pliku: NAN
119
(wprowadził: Ewa Szukała 2012-05-07 12:01:43)
rozmiar pliku: NAN
119
(wprowadził: Ewa Szukała 2012-05-07 12:02:12)
rozmiar pliku: NAN
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz