Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Zarządzenia 2012: Nr 44/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r.- przeznaczenia do najmu w drodze przetargu lokalu użytkowego położonego w Domu Ludowym w Opacionce

 

              Z a r z ą d z e n i e  Nr 44/12
                   Burmistrza Brzostku
            z dnia 25 kwietnia 2012 roku 

w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze przetargu lokalu użytkowego
położonego w Domu Ludowym w Opacionce 

             Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art.35 ust.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651; ze zmianami) oraz na podstawie  Uchwały Rady Gminy Nr V/59/03 z dnia 7 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Brzostek oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata z a r z ą d z a m  

§ 1.  Przeznaczyć do najmu w drodze przetargu lokal użytkowy położony w Domu Ludowym w Opacionce o powierzchni użytkowej 55,59 m 2,  za cenę wywoławczą netto 9,10 zł (słownie: dziewięć złotych 10/100) za 1 metr kwadratowy + 23 % VAT -u miesięcznie.

        Wadium  dla lokalu wynosi  600,00 zł (słownie: sześćset złotych).

§ 2.  Informację o przetargu, należy podać do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w lokalnej prasie oraz na stronie internetowej  w BIP-ie. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam inspektorowi ds. rozwoju gospodarczego.

§ 4. Powołuję komisję do przeprowadzenia przetargu w składzie:

     -  Jan Król –Kierownik Referatu RGiMK

     -  Marzena Kolbusz – insp. referatu RGiMK

     - Halina Furman – insp. referatu RGiMK

     - Marta Czech – podinsp. referatu  RGiMK

    -  Barbara Zięba – podinsp. referatu RGiMK                  

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz