Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Zarządzenia 2012: Nr 49/12 z dnia 30 kwietnia 2012r.- wydzierżawienia gruntu pod garażem dla Współnoty Mieszkaniowej \"Na Gryglewskiego\" w Brzostku

 

         Z a r z ą d z e n i e  Nr 49/12 
                Burmistrza Brzostku
        z dnia 30 kwietnia 2012 roku 

w sprawie wydzierżawienia gruntu pod garażem dla Wspólnoty Mieszkaniowej ,, Na Gryglewskiego ‘’ w Brzostku

                 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz na podstawie § 6 ust.4 Uchwały Rady Gminy Nr V/59/03 z dnia 7 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Brzostek oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata z a r z ą d z a m  

§ 1. Zgodnie z § 6 ust.4 Uchwały Rady Gminy Nr V/59/03 z dnia 7 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Brzostek oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata – który dopuszcza możliwość zawierania umów na okres dłuższy niż 3 lata dla gruntów pod garażami , na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Budynków ,, Na Gryglewskiego ‘’ w Brzostku  - zawrzeć umowę dzierżawną na grunt pod garażem o powierzchni 20 m 2  znajdujący się na działce nr 216/25 w Brzostku  na okres od 01.05.2012 r. do 30.03.2015 r.

Cena czynszu dzierżawnego za 1 m2 wynosi 1,20 zł (słownie: jeden złoty 20/100). 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam inspektorowi ds. rozwoju gospodarczego.  

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz