Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Zarządzenia 2012: Nr 51/12 z dnia 10 maja 2012 r.- podania do publicznej wiadomości infromacji wynikającej z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

 

Zarządzenie Nr 51/12
Burmistrza Brzostku
z dnia 10 maja 2012 roku

 

w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji wynikającej z art.37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. 

            Na podstawie art. 37 ust. 1. pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)  Burmistrz Brzostku zarządza się co następuje:

§ 1

1.   Podaje się do publicznej wiadomości informację obejmującą:

a)    dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Brzostek w poprzednim roku budżetowym, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki,

b)      kwotę wykorzystanych środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2,

c)      kwotę zobowiązań o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4,

d)      kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego,

e)      wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą,

f)        wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia,

g)      wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.

 

2.      Informacje wynikające z ust. 1a,b,c,d,e  stanowią załącznik nr 1 do zarządzenia.

 

3.      Wykaz  o którym mowa w ust. 1 f) stanowi załącznik nr 2 i obejmuje następujące dane:

a)      imię i nazwisko lub nazwa podmiotu (firmy),

b)      kwota udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożenia spłaty na raty w zakresie podatków i opłat

c)      przyczyny udzielenia ulgi, umorzenia lub rozłożenia spłaty na raty podatków i opłat.

 

4.      Wykaz o którym mowa w ust. 1 g) stanowi załącznik Nr 3 i obejmuje następujące dane: imię i nazwisko lub nazwa podmiotu (firmy).

§ 2  Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Brzostku w terminie do 31 maja 2012 roku.

 

 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Załącznik 51-1
(wprowadził: Ewa Szukała 2012-05-15 13:03:45)
rozmiar pliku: NAN
z 51 - 2
(wprowadził: Ewa Szukała 2012-05-15 13:04:06)
rozmiar pliku: NAN
z 51 - 3
(wprowadził: Ewa Szukała 2012-05-15 13:04:33)
rozmiar pliku: NAN
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz