Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

SGPZOZ w Brzostku »

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 »

Wybory do Sejmu i Senatu RP »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html

Uchwały 2012: Nr XXII/168/12 z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie wniesienia aportu do jednoosobowej spółki Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzostku Sp. z o.o.

 

Uchwała Nr XXII/168/12
 Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 14 grudnia 2012 roku 

w sprawie wniesienia aportu do jednoosobowej spółki Zakład Gospodarki Komunalnej  w Brzostku Sp. z o.o.

        Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit.  f i g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ust.1 i art.37 ust.2 pkt.7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz.2603 z późn. zm.) oraz  art.16 ust. 1,3,5 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.  U. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Brzostku uchwala co następuje:

§1

1. Na pokrycie kapitału zakładowego Spółki Gmina Brzostek wniesienie do spółki Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzostku Sp. z o.o.: 

1/aport rzeczowy w postaci:

1/  prawa własności nieruchomości wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały położonych w miejscowości Brzostek i Klecie o łącznej  powierzchni 1,6947 ha i łącznej wartości  225 179,00 złotych,

2/ prawa własności budynku administracyjno-warsztatowego położonego na działce nr 196/3 w Brzostku o wartości  księgowej 43 776,04 złotych

3/ mienia pozostałego po likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brzostku  stanowiącego środki trwałe wymienione w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały według wartości księgowej  na dzień 30.11.2012 roku w  w kwocie 7 771 244,19 złotych.

2/ wkład pieniężny  w kwocie 50 000 złotych.

2. Wniesienie wkładu określonego w ust.1 pkt 2 nastąpi w ramach kwoty przewidzianej na ten cel w budżecie Gminy Brzostek na 2013 rok.  

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Zał 168 - 1
(wprowadził: Ewa Szukała 2012-12-18 14:12:40)
rozmiar pliku: NAN
Zał 168-2
(wprowadził: Ewa Szukała 2012-12-18 14:18:24)
rozmiar pliku: NAN
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz