Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Zarządzenia 2012: Nr 127/12 z dnia 11 grudnia 2012 r.: zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 

Zarządzenie Nr 127/12
Burmistrza Brzostku
z dnia 11 grudnia 2012 roku
 

w sprawie: zmian w budżecie  gminy  na  2012  rok. 

                Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z  późn. zm.), art. 222 ust. 4, art. 257 ust. 1, art. 258 ust. 1 i art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz  § 12 pkt. 2 i 3 uchwały Rady Miejskiej w Brzostku Nr XV/100/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie  budżetu gminy na 2012 rok, Burmistrz Brzostku,  z a r z ą d z a, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2012 rok zgodnie z decyzją Ministra Finansów  z dnia 04.12.2012 r. nr MF/FS08/005618/10243.  

§ 2. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 2,00 zł  jak załącznik Nr 1 do zarządzenia. /pobierz załączniki/

2. Ustala się plan dochodów budżetu gminy po zmianach w wysokości 43.400.001,12 zł, w tym dochody majątkowe w wysokości 3.425.174,35 zł i dochody bieżące w wysokości 39.974.826,77 zł. 

§ 3. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 2,00 zł jak załącznik Nr 4 do zarządzenia.

      2. Ustala się plan wydatków budżetu gminy po zmianach na kwotę  44.831.266,71 zł.

      § 4. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia. 

      §  5.  Wykonanie zarządzenia powierza się:

1/ Kierownikowi M-GOPS w Brzostku,

2/ Kierownikowi GZOSiP w Brzostku

3/ Skarbnikowi Gminy w Brzostku.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 7. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Brzostku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Zał 127
(wprowadził: Ewa Szukała 2012-12-19 09:04:54)
rozmiar pliku: NAN
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz