Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Zarządzenia 2012: Nr 115/12 z dnia 12 listopada 2012r.:umorzenia należności z tytułu miesięcznych opłat za odbiór odpadów komunalnych

 

ZARZĄDZENIE NR 115/12
Burmistrza Brzostku
z dnia 12 listopada 2012 roku

w sprawie: umorzenia należności z tytułu miesięcznych opłat za odbiór odpadów
                    komunalnych            

            Na podstawie § 6 ust. 1 pkt. 3 Uchwały Nr XLII/295/10 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 14 lipca 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadający Gminie Brzostek i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną Burmistrz Brzostku zarządza co następuje: 

§ 1. Umarza się należności przypadające Gminie Brzostek z tytułu miesięcznych opłat za odbiór odpadów komunalnych od osób, które nie podpisały umowy na ich odbiór w łącznej wysokości 80,00 zł. Umorzenie dotyczy Pana Władysława Nowickiego zam. Gorzejowa 76, 39-231 Siedliska-Bogusz za okres od III do XII 2011r. w kwocie 80,00 zł.  

§ 2. Umorzenia dokonuje się na podstawie postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Dębicy w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego z powodu bezskuteczności egzekucji.  

§ 3.   Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Brzostek. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                                        

drukuj pobierz pdf    

wstecz