Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Zarządzenia 2012: Nr 124/12 z dnia 30 listopada 2012 r.:przeznaczenie do najmu pomieszczenia w budynku gospodarczym w obrębie byłej szkoły w Skurowej

 

                                         Z a r z ą d z e n i e  Nr 124/12
                                                  Burmistrza Brzostku
                                            z dnia 30 listopada 2012 roku   

       Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art.35 ust.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz.651; ze zmianami) oraz na podstawie  Uchwały Rady Gminy Nr V/59/03 z dnia 7 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Brzostek oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata  z a r z ą d z a m:

§ 1. 

1.przeznaczyć do najmu pomieszczenia w budynku gospodarczym położonym w obrębie budynku byłej szkoły w Skurowej oraz wydzierżawić grunt pod garażem-  na rzecz dotychczasowych użytkowników i najemców lokali mieszkalnych , na okres do 12 m-cy  i naliczyć czynsz najmu w wysokości obowiązujących stawek w zasobie Gminy czyli netto 1,20 zł za 1 metr kwadratowy powierzchni użytkowej.  

2. przeznaczyć do najmu lokal użytkowy (garaż) położony w obrębie budynku byłej szkoły w Bukowej na rzecz  dotychczasowego użytkownika i najemcy lokalu mieszkalnego , na okres do 31.12.2014 r. i naliczyć czynsz najmu w wysokości obowiązujących stawek w zasobie Gminy Brzostek czyli netto 1,20 zł za 1 metr kwadratowy powierzchni użytkowej.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Rozwoju Gospodarczego i Mienia Komunalnego

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz