Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Zarządzenia 2012: Nr 130/12 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w roku 2013.

Zarządzenie Nr  130/12

Burmistrza Brzostku

 z dnia 21 grudnia 2012 roku

 

 

w sprawie powołania Komisji  Konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w roku 2013.

 

 

           Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 11 i 15   ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)  w związku z § 11 Uchwały Nr XXI / 160 / 12 Rady Miejskiej w Brzostku  z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Brzostek z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok,

 

zarządzam, co następuje:

 

 

§  1.  Powołuję Komisję Konkursową w celu opiniowania złożonych ofert na realizację  

         zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w składzie:

 

  1. Lucyna Pruchnik          -  Sekretarz Gminy       -  przewodnicząca Komisji Konkursowej,
  2. Grzegorz Kudłacz        -  informatyk                - członek Komisji Konkursowej,
  3. Adam Ryndak             -  Kierownik MGOPS w Brzostku      - członek Komisji Konkursowej,
  4. Zofia  Skórska - przedstawiciel organizacji pozarządowej       - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Liwocz” -  członek Komisji Konkursowej.

 

§  2.  Do zadań Komisji Konkursowej należy:

    1. Rozpatrzenie ofert pod względem formalnym i merytorycznym.

    2. Zaopiniowanie ofert.

§  3.  Regulamin pracy Komisji Konkursowej stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego  Zarządzenia.

§  4.  Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Brzostek.

§  5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Załącznik nr 1 do zarządzenia130/12
(wprowadził: Grzegorz Kudłacz 2012-12-27 13:53:06)
rozmiar pliku: NAN
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz