Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2012: Nr XXIII/177/12 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek

 

UCHWAŁA Nr  XXIII/177/12
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 28  grudnia 2012 roku

 

w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek.

                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) - Rada Miejska w Brzostu uchwala, co następuje: 

§ 1.  Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzostek na lata 2013-2018",  stanowiącym Załącznik Nr 2 do Uchwały  Nr IV/9/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. Rady Miejskiej w Brzostku,  wprowadzając zmiany na następujące przedsięwzięcia: 

1. Zadanie inwestycyjne pn. "budowa sali gimnastycznej przy gimnazjum w Brzostku" finansowane ze środków własnych budżetu gminy i dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

1) Zmniejsza się wydatki  na zadanie w 2013 roku o kwotę  1.508.274,00 zł  ustalając limit  wydatków w 2013 r. na kwotę 5.800.000,00 zł  w związku z rozstrzygnięciem przetargu na drugi etap budowy i zawarciem umowy z wykonawcą.

2) Ustala się całkowitą wartość projektu  w wysokości 10.198.226,00 zł. 

2. Projekt pn. "instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gminy Brzostek", finansowany z udziałem środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy,  realizowany w ramach Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle  przez Urząd Miejski w Brzostku.

1) Zmienia się całkowitą wartość projektu, ustalając wartość projektu w wysokości  3.999.444,00 zł.

2) Zmienia się limity wydatków w poszczególnych latach ustalając następujące kwoty:  735.173,00 zł w 2013 r.,  1.447.570,00 zł  w 2014 r., 1.446.025,00 zł w 2015 r., 361.506,00 w 2016 r. 

3. Zadanie inwestycyjne pn. "Podkarpacki System e-Administracji  Publicznej Pse-AP" finansowane z udziałem środków RPO WP na lata 2007-2013.

1) Zwiększa się wydatki  na zadanie w 2013 roku o kwotę 27.486,00 zł ustalając limit wydatków w 2013 r. na kwotę 510.483,00 zł  w związku z przesunięciem realizacji części zadania z 2012 roku na 2013 rok oraz przesunięciem terminu zapłaty.

2) Ustala się całkowitą wartość projektu w wysokości 511.314,00 zł. 

4. Zadanie inwestycyjne pn. "budowa sieci wodociągowej z dwoma budynkami pompowni wody w miejscowościach Januszkowice i Opacionka wraz z przebudową stacji uzdatniania wody w Brzostku" finansowane udziałem środków RPO WP na lata 2007-2013.

1) Zwiększa się wydatki na zadanie w 2013 roku o kwotę  477.556,00 zł ustalając limit wydatków w 2013 r. na kwotę 942.674,00 zł  w związku z  przesunięciem realizacji części zadania z 2012 roku na 2013 rok oraz przesunięciem terminu zapłaty.

 2) Ustala się całkowitą wartość projektu  w wysokości 3.160.476,00 zł. 

5. Projekt z POKL pod nazwą "wiejska szkoła w środku Europy bez różnic" zwiększa się wydatki bieżące na projekt w 2013 roku o kwotę 1.498,00 zł. 

§ 2.  Określa się (po zmianach) wieloletnią prognozę finansową Gminy Brzostek  wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013 – 2018, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się (po zmianach) przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.  Objaśnienia zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Pobierz wykaz przedsięwzięć

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Zał 1-177
(wprowadził: Grzegorz Kudłacz 2013-02-28 08:50:09)
rozmiar pliku: NAN
Zał 177-3
(wprowadził: Grzegorz Kudłacz 2013-02-28 08:52:39)
rozmiar pliku: NAN
Zał 2 - 177
(wprowadził: Grzegorz Kudłacz 2013-02-28 09:00:53)
rozmiar pliku: NAN
177
(wprowadził: Grzegorz Kudłacz 2013-02-28 09:01:25)
rozmiar pliku: NAN
177
(wprowadził: Grzegorz Kudłacz 2013-02-28 09:01:45)
rozmiar pliku: NAN
177
(wprowadził: Grzegorz Kudłacz 2013-02-28 09:02:01)
rozmiar pliku: NAN
177
(wprowadził: Grzegorz Kudłacz 2013-02-28 09:02:21)
rozmiar pliku: NAN
177
(wprowadził: Grzegorz Kudłacz 2013-02-28 09:02:38)
rozmiar pliku: NAN
177
(wprowadził: Grzegorz Kudłacz 2013-02-28 09:02:55)
rozmiar pliku: NAN
177
(wprowadził: Grzegorz Kudłacz 2013-02-28 09:03:12)
rozmiar pliku: NAN
177
(wprowadził: Grzegorz Kudłacz 2013-02-28 09:03:29)
rozmiar pliku: NAN
177
(wprowadził: Grzegorz Kudłacz 2013-02-28 09:03:46)
rozmiar pliku: NAN
177
(wprowadził: Grzegorz Kudłacz 2013-02-28 09:04:02)
rozmiar pliku: NAN
177
(wprowadził: Grzegorz Kudłacz 2013-02-28 09:04:16)
rozmiar pliku: NAN
Zał 177 zbiorczo
(wprowadził: Grzegorz Kudłacz 2013-02-28 09:18:31)
rozmiar pliku: NAN
Wykaz przedsięwzięć.rar
(wprowadził: Grzegorz Kudłacz 2013-02-28 10:36:06)
rozmiar pliku: NAN
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz