Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2012: Nr XXIII/184/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia darowizny działki położonej w Kamienicy Górnej z przeznaczeniem pod regulacje istniejącego stanu na gruncie oraz poprawę zagospodarowania drogi gminnej

 

Uchwała Nr XXIII/184/12
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 28 grudnia 2012 roku 

w sprawie przyjęcia darowizny działki położonej w Kamienicy Górnej, na rzecz Gminy Brzostek z przeznaczeniem pod regulację istniejącego stanu na gruncie oraz poprawę zagospodarowania drogi gminnej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2001r., Nr 142, poz.1591, ze zm.) i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2010r., Nr 102, poz. 651 ze zm.) na wniosek Burmistrza Brzostku - Rada Miejska w Brzostku u c h w a l a, co następuje: 

§ 1. Postanawia się przyjąć na rzecz Gminy Brzostek darowiznę działki położonej w Kamienicy Górnej oznaczonej numerem ewidencyjnym 88/1 o powierzchni 0,0457 ha objętej KW Nr RZ1D/00083287/7, stanowiącej własność na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej Państwa Janusza Stanka s. Eugeniusza i Stefanii oraz Teresy Stanek c. Czesława i Genowefy zam. Grudna Górna 66, z przeznaczeniem pod regulację istniejącego stanu na gruncie oraz poprawy zagospodarowania drogi gminnej. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz