Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Uchwały 2012: Nr XXIII/185/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym działek położonych w Brzostku oznaczonych numerem ewidencyjnym 111/1, 111/2, 112/1, 112/2 na okres powyżej trzech lat

 

Uchwała Nr XXIII/185/12
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 28 grudnia 2012 roku
 

 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym działek położonych w Brzostku oznaczonych numerami ewidencyjnymi 111/1, 111/2, 112/1 i 112/2, na okres powyżej trzech lat 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit ,,a’’ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) i art.13 ust.1, art.37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r., Nr 102, poz.651 z późn. zm.) - Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz Spółki z o. o Fotowoltaika Bobrowa Wola 72; 39-203 Nagoszyn, działki położone w Brzostku oznaczone numerem ewidencyjnym 111/1 o powierzchni 0,6417 ha i oznaczone numerem ewidencyjnym 111/2 o powierzchni 0,0216 ha , objęte Księgą Wieczystą Nr RZ1D/00038565/0 oraz działki oznaczone nr ewidencyjnym 112/1 o powierzchni 0,6950 ha i oznaczone numerem ewidencyjnym 112/2 o powierzchni 0,0481 ha, objęte Księgą Wieczystą Nr RZ1D/00079204/1, czyli o łącznej powierzchni 1,4064ha, stanowiące własność Gminy Brzostek na okres 15 lat, z przeznaczeniem na budowę farmy fotowoltaicznej, za czynsz ustalony przez rzeczoznawcę majątkowego.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz