Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

SGPZOZ w Brzostku »

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 »

Wybory do Sejmu i Senatu RP »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html

Uchwały 2013: Nr XXIV/186/13 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok Nr XXIII/178/12 RM w Brzostku z dnia 28 grudnia 2012 roku

 

UCHWAŁA Nr XXIV/186/13
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 31 stycznia 2013 roku

 

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok Nr XXIII/178/12 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 28 grudnia 2012 roku. 

                Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” i „ lit. „i”, oraz pkt.10, art. 60 ust. 1 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. oraz art. 211, art. 212, art. 239, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Brzostku uchwala, co  następuje: 

                § 1. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok dokonując przeniesień w planie wydatków jakTabela Nr 1 do uchwały.               

                § 2. Zmienia się § 2. ust. 2 pkt 1) uchwały budżetowej na 2013 rok, który otrzymuje następujące brzmienie: "1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 20.649.660,00 zł, z czego:

a)      wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.417.109,00 zł,

b)      wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 5.232.551,00 zł." 

               §  3. Zmienia się § 4. uchwały budżetowej na 2013 rok, który otrzymuje następujące brzmienie: "§ 4. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 60.000,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 80.000,00 zł na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego."

 

               §  4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

 

               § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Zał 186
(wprowadził: Ewa Szukała 2013-02-01 11:00:23)
rozmiar pliku: NAN
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz