Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Zarządzenia 2012: Nr 138/12 z dnia 31 grudnia 2012 r. - przejęcia dokumentacji projektu pn. \"Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Brzostku\"

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 138/12
Burmistrza Brzostku
z dnia 31 grudnia 2012 roku 

w sprawie: przejęcia dokumentacji projektu pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Brzostku” 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3  ustawy z dnia 8 marca1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi   zmianami)  Burmistrz Brzostku  z a r z ą d z a  co następuje:   

§1. Gmina Brzostek przejmuje z dniem 31.12.2012 r. od Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brzostku dokumentację projektu „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Brzostku” o wartości księgowej 51.240,00 zł. Wartość projektu zwiększy nakłady inwestycji realizowanej przez Gminę Brzostek pn. „Budowa sieci wodociągowej z dwoma budynkami pompowni wody w miejscowościach Januszkowice i Opacionka wraz z przebudową Stacji Uzdatniania Wody w Brzostku”. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się:

1. Kierownikowi ZGK  w Brzostku

2. Skarbnikowi Gminy Brzostek 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz