Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Zarządzenia 2012: Nr 132/12 z dnia 27 grudnia 2012r. zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 

Zarządzenie Nr 132/12
Burmistrza Brzostku
z dnia 27 grudnia 2012 roku
 

w sprawie: zmian w budżecie  gminy  na  2012  rok.

                 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z  późn. zm.), art. 222 ust. 4, art. 257 ust. 1, art. 258 ust. 1 i art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz  § 12 pkt. 2 i 3 uchwały Rady Miejskiej w Brzostku Nr XV/100/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie  budżetu gminy na 2012 rok, Burmistrz Brzostku,  z a r z ą d z a, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się przeniesień dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.   /pibierz załączniki od 1-2 /

§ 2. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia. 

§  3.  Wykonanie zarządzenia powierza się:

1/ Kierownikowi M-GOPS w Brzostku,

2/ Kierownikowi GZOSiP w Brzostku

3/ Skarbnikowi Gminy w Brzostku. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Brzostku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Zarz 132
(wprowadził: Ewa Szukała 2013-02-12 12:36:07)
rozmiar pliku: NAN
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz