Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Zarządzenia 2009: Nr 47/09 z dnia 8 czerwca 2009 r. wprowadzenie układu wykonawczego do Uchwały Nr XXXI/212/09 RM w Brzostku z dnia 8 czerwca 2009 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok

 

Zarządzenie Nr 47/09

Burmistrza Brzostku

z dnia 8 czerwca 2009 roku

w sprawie: wprowadzenia układu wykonawczego do Uchwały Nr XXXI/212/2009 Rady Miejskiej w Brzostku  z dnia 08 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok.

                 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591; z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r., Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. , Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r., Nr 52, poz. 420), oraz art. 186 ust. 1, 3 i 4  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; z 2006 r., Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, z Nr 249, poz. 1832, z 2007 r., Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz.1370 oraz z 2009 r., Nr 19, poz. 100, Nr 227, poz. 1505) - Burmistrz Brzostku zarządza, co następuje:

 § 1.

                Wprowadza się układ wykonawczy do Uchwały Nr XXXI/212/2009 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 8 czerwca 2009 roku, w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok w brzmieniu załączników od Nr 1 do Nr 6 do zarządzenia.

                                                                         § 2.

                Wykonanie zarządzenia powierza się:

1/  Skarbnikowi Gminy w Brzostku

2/ Kierownikowi M-GOPS w Brzostku

3/ Kierownikowi ZGK w Brzostku.

§ 3.

                Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 § 4.

                Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Brzostku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz