Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Zarządzenia 2012: Nr 131/12 z dnia 27 grudnia 2012r. - powołania organów Spółki o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzostku Spółka z o.o.

 

Z a r z ą d z e n i e Nr 131/12
Burmistrza Brzostku
z dnia 27 grudnia 2012 roku 

w sprawie: powołania organów Spółki o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzostku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Na podstawie art. 30  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm)  zarządzam co następuje: 

§ 1. Powołuję jednoosobowy Zarząd Spółki  w składzie:

        Kazimierz Pitak jako Prezes Zarządu. 

§ 2. Powołuję Radę Nadzorczą w składzie:

        Halina Żmuda jako Przewodnicząca Rady

        Adam Foryś jako członek Rady

        Piotr Szczepkowicz jako członek Rady 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rozwoju Gospodarczego i Mienia Komunalnego. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz