Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Zarządzenia 2012: Nr 122/12 z dnia 29 listopada 2012 r.- przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości oraz sprzętu ruchomego na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brzostku

 

Z a r z ą d z e n i e  Nr 122 /12
Burmistrza  Brzostku
z dnia 29 listopada 2012 roku 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1, art.18 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomości (tekst jednolity: Dz. U z 2010 roku, Nr 102, poz. 651, ze zmianami) oraz na podstawie uchwały Rady Gminy Brzostek Nr V/59/03 z dnia 7 kwietnia 2003r. w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminy Brzostek oraz ich wydzierżawienia i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata z a r z ą d z a m

§ 1
1. Wydzierżawić na okres dalszych 3 lat nieruchomości oznaczone numerami ewidencyjnymi 59/5 o pow. 0,16 ha, ozn. nr ewid. 59/4 o pow. 0,02 ha i część działki ozn. nr ewid. 59/11 o pow. 0,23 ha - czyli o łącznej powierzchni 0,41 ha, położone w Kleciach  (zabudowane budynkiem   administracyjnym wraz z oczyszczalnią ścieków typu Miniblok M9 i drogą dojazdową) oraz sprzęt ruchomy tj:
-         
ciągnik rolniczy Farmtrac 70 nr identyfikacyjny VIN 8001239,
-         
przyczepa ciężarowa rolnicza Cynkomet T-169 nr identyfikacyjny VIN PA 2081383
-    
przyczepa ciężarowa rolnicza - asenizacyjna Meprozet  T – 527 nr identyfikacyjny MEP 082586
-przyczepa specjalna Niewiadów B- 3500 z urządzeniem ciśnieniowym nr ideat, VIN SWNB 3500080001982
łączna wartość środków trwałych i ruchomych wynosi: 3 549611,25 zł,
 2. Nieruchomości oraz sprzęt ruchomy opisane w §  1 wydzierżawić w trybie bezprzetargowym na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brzostku.
3. Ustalam roczny czynsz dzierżawny wysokości: 159 732,52 zł (sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści dwa złote  52/100  + 23% podatku VAT.

§ 2. Wykonanie zarządzenie powierza się Kierownikowi Referatu Rozwoju Gospodarczego i Mienia Komunalnego.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz