Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

SGPZOZ w Brzostku »

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 »

Wybory do Sejmu i Senatu RP »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html

Uchwały 2013: Nr XXV/192/13 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia zmian Statutu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

 

Uchwała Nr XXV/192/13

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 28 lutego 2013 roku

 

 

w sprawie uchwalenia zmian Statutu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle  

 

 

      Na podstawie art. 67 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 18 ust 2 pkt 1 Statutu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr  44, poz. 996 z dnia 2 czerwca 2010 r.) oraz w związku z Uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Wisłoki Nr XVIII/2/2013 z dnia 29.01.2013r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Rada Miejska w Brzostku  uchwala, co następuje:

 

§ 1. W Statucie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki dokonuje się następujących zmian:

1)    § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2. W skład Zarządu może wchodzić jedna osoba nie będąca członkiem Zgromadzenia”.

2)     w § 6 po ust. 2 dodaje się ust. 2 a o następującym brzmieniu:

„2a. Osoby wchodzące w skład Zarządu mogą być zatrudnione w ramach stosunku pracy na podstawie wyboru. Warunki zatrudnienia tych osób określa Uchwała Zgromadzenia”.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz