Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

SGPZOZ w Brzostku »

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 »

Wybory do Sejmu i Senatu RP »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html

Uchwały 2013: Nr XXV/197/13 z dnia 28 lutego 2013r. w sprawiezmiany Uchwały Nr XXIII/185/12 z dnia 28 grudnia 2012 r w sprawioe przeznaczenia do dziarżawy w trybie bezprzetargowym działek położonych w Brzostku

 

        Uchwała Nr XXV/197/13
       Rady Miejskiej w Brzostku
       z dnia 28 lutego 2013 roku
 

w sprawie  zmiany Uchwały Nr XXIII/185/12 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym działek położonych w Brzostku oznaczonych numerem ewidencyjnym 111/1, 111/2, 112/1 i 112/2 na okres powyżej trzech lat  

        Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit ,,a’’ ustawy  z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) i art.13 ust.1, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j.: Dz. U. z 2010r., Nr 102, poz.651 z późn. zm.) - Rada Miejska w Brzostku  uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXIII/185/12 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 28 grudnia 2012 roku § 1. otrzymuje brzmienie: ,,Przeznacza się do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz Spółki z o. o Fotowoltaika Energia Bobrowa Wola 72; 39-203 Nagoszyn, działki położone w Brzostku oznaczone numerem ewidencyjnym 111/1 o powierzchni 0,6417 ha i oznaczone numerem ewidencyjnym 111/2 o powierzchni 0,0216 ha , objęte Księgą Wieczystą Nr RZ1D/00038565/0 oraz działki oznaczone nr ewidencyjnym 112/1 o powierzchni 0,6950 ha i oznaczone numerem ewidencyjnym 112/2 o powierzchni 0,0481 ha, objęte Księgą Wieczystą Nr RZ1D/00079204/1, czyli o łącznej powierzchni 1,4064ha, stanowiące własność Gminy Brzostek na okres 15 lat, z przeznaczeniem na budowę farmy fotowoltaicznej, za czynsz ustalony przez rzeczoznawcę majątkowego”.

§ 2                                              

Wykonanie  uchwały  powierza  się Burmistrzowi Brzostku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz