Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Uchwały 2013: Nr XXV/190/13 z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek

 

UCHWAŁA Nr XXV/190/13
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 28 lutego 2013 roku
 

w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek. 

                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) - Rada Miejska w Brzostu uchwala, co następuje: 

§ 1.  Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzostek na lata 2013-2018", w następujący sposób:  

1.       W wydatkach majątkowych
1)   Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice i Opacionka - Gmina Brzostek",  zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Brzostku.

a)  Okres realizacji przedsięwzięcia ustala się na lata 2013 – 2015.

b)  Całkowita wartość projektu  wynosi 9.408.987,57 zł, z tego dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 4.000.000,00 zł.

c) Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom wsi Januszkowice i Opacionka dostępności do usług w zakresie gospodarki ściekowej.  

2. W wydatkach bieżących

1)  W wykazie przedsięwzięć w wydatkach bieżących  wprowadza się zmiany, zwiększając wydatki w 2013 roku na przedsięwzięcie pn. „Wiejska szkoła w środku Europy bez różnic" finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej realizowane przez Zespół Szkół w Januszkowicach o kwotę 2.574,85 zł, która stanowi niewykorzystaną część środków z 2012 roku. Pozostałe wartości i terminy pozostają be zmian.

2) W wykazie przedsięwzięć w wydatkach bieżących wprowadza się zmiany, zwiększając wydatki w 2013 roku na przedsięwzięcie pn. „Kompetencje kluczowe w szkołach w gminie Brzostek" finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, realizowane przez Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Brzostku, w Gimnazjum w Siedliskach Bogusz i Gimnazjum w Nawsiu Brzosteckim o kwotę 69.864,25 zł,  która stanowi niewykorzystaną część środków z 2012 roku. Pozostałe wartości i terminy pozostają be zmian. 

§ 2.  Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Brzostek wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013 – 2018, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1  do niniejszej uchwały. 

§ 3. Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 4.  Objaśnienia zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Zał 190-1
(wprowadził: Ewa Szukała 2013-03-08 11:11:16)
rozmiar pliku: NAN
Zał 190-2
(wprowadził: Ewa Szukała 2013-03-08 11:11:48)
rozmiar pliku: NAN
Zał 190 -3
(wprowadził: Ewa Szukała 2013-03-08 11:14:09)
rozmiar pliku: NAN
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz