Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory Zarządu Miasta, Sołtysów i Rad Sołeckich. »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Rada Miejska: Posiedzenia Komisji działających przy Radzie Miejskiej

 

 

Nasz znak: SO.0012.1 a.2018                                                                                                                                                                                                                                  Brzostek 07.12.2018r.

 

                                                                                                                     Mieszkańcy Gminy Brzostek

Z A W I A D O M I E N I E

Zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu i spraw Społeczno - Oświatowych na dzień 11 grudnia2018 roku / wtorek/ o godz. 1200, które rozpocznie się na sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brzostku.

Tematem posiedzenia Komisji będzie:

1)    Opinia projektu  Uchwały Budżetowej Gminy Brzostek na 2019 rok oraz opinia projektu zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzostek.

Zapraszam na posiedzenie.

   

Przewodnicząca Komisji

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Grażyna Cabaj

 Otrzymują:

1)      Członkowie Komisji Budżetu i spraw Społeczno – Oświatowych

2)      Referenci projektu

3)      a/a

 

Podstawa prawna do urlopowania: art.25 ust.3 ustawy z dn.8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U. 2018.994 ze zm.).

 

 

 VIII  K A D E N C J A             2018 - 2023

 

Nasz znak: SO.0012.15.2018                                                                                                                                                                                                                                        Brzostek 29.10.2018r.                         

 

 Z A W I A D O M I E N I E

Zwołuję wspólne posiedzenie Komisji działających przy Radzie Miejskiej w Brzostku na dzień  5 listopada 2018 roku /poniedziałek/ o godz. 1000, które odbędzie się w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brzostku.

Tematem posiedzenia Komisji będzie opinia projektów uchwał na XLV sesję.

Zapraszam na posiedzenie.

   

 Przewodniczący Komisji:

Paweł Hipszer

Andrzej Witek

Jan Sarnecki

 Otrzymują:

 1. Członkowie Komisji – wszyscy
 2. Zaproszeni Goście

Podstawa prawna do urlopowania: art.25 ust.3 ustawy z dn.8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2018.994 ze zm.).

 

Nasz znak: SO.0012.14.2018                                                                                                                                                                                                                             Brzostek 21.08.2018r.                                       

 Z A W I A D O M I E N I E

 

Zwołuję wspólne posiedzenie Komisji działających przy Radzie Miejskiej w Brzostku na dzień  29 sierpnia 2018 roku /środa/ o godz. 1000, które odbędzie się w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brzostku.

Tematem posiedzenia Komisji będzie opinia projektów uchwał na XLIV sesję.

Zapraszam na posiedzenie.

    

 Przewodniczący Komisji:

Paweł Hipszer

Andrzej Witek

Jan Sarnecki

Otrzymują:

 1. Członkowie Komisji – wszyscy
 2. Zaproszeni Goście

Podstawa prawna do urlopowania: art.25 ust.3 ustawy z dn.8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2018.994 ze zm.).

Nasz znak: SO.0012.13.2018                                                                                                                                                                                                                              Brzostek 20.08.2018r.

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu i spraw Społeczno - Oświatowych na dzień 27 i 28 sierpnia2018 roku /poniedziałek, wtorek/ o godz. 900, które rozpocznie się na sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brzostku.

Tematem posiedzenia Komisji będzie:

1)     Przegląd i ocena miejsc rekreacyjnych oraz gminnych i szkolnych obiektów sportowych na terenie Gminy Brzostek.

 

Zapraszam na posiedzenie.

 Przewodniczący Komisji

Paweł Hipszer

Otrzymują:

 1. Członkowie Komisji – wszyscy
 2. Zaproszeni Goście

Podstawa prawna do urlopowania: art.25 ust.3 ustawy z dn.8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2018.994 ze zm.).

 

Nasz znak: SO.0012.12.2018                                                                                                                                                                                                                                                                               Brzostek 24.07.2018r.

Z A W I A D O M I E N I E

Zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu i spraw Społeczno - Oświatowych na dzień 27 lipca2018 roku /piątek/ o godz. 1100, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brzostku.

Tematem posiedzenia Komisji będzie:

 1. Opinia wniosku o udzielenie dotacji Spółce Wodnej
 2. Sprawy bieżące.

 Zapraszam na posiedzenie.

   

 Przewodniczący Komisji

Paweł Hipszer

 

Nasz znak: SO.0012.11.2018                                                                                                                                                                                                                                       Brzostek 28.06.2018r.         

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zwołuję posiedzenie Komisji Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury Technicznej na dzień 4 lipca2018 roku /środa/ o godz. 1000, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brzostku.

Tematem posiedzenia Komisji będzie:

1. Opinia pro  jektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków

2. Sprawozdanie z prowadzonych inwestycji i remontów w 2018 roku

3. Informacja z zakresu promocji Gminy Brzostek. 

 

Zapraszam na posiedzenie.  

 Przewodniczący Komisji

Jan Sarnecki

Nasz znak: SO.0012.10.2018                                                                                                                                                                                                                                                                       Brzostek 05.06.2018r.

Z A W I A D O M I E N I E

 

                             Zwołuję wspólne posiedzenie Komisji działających przy Radzie Miejskiej w Brzostku na dzień  12 czerwca 2018 roku /wtorek/ o godz. 900, które odbędzie się w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brzostku.

Tematem posiedzenia Komisji będzie:

1) Opinia projektów uchwał na XLI sesję

2) Sprawy bieżące.

Zapraszam na posiedzenie.

    

 Przewodniczący Komisji:

Paweł Hipszer

Andrzej Witek

Jan Sarnecki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Członkowie Komisji – wszyscy
 2. Zaproszeni Goście

Podstawa prawna do urlopowania: art.25 ust.3 ustawy z dn.8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2018.994 ze zm.).

 

Nasz znak: SO.0012.9.2018                                                                                                                                                                                                                                                     Brzostek 14.05.2018r.

 Z A W I A D O M I E N I E

Zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu i spraw Społeczno - Oświatowych na dzień 22 maja2018 roku /wtorek/ o godz. 900, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brzostku.

Tematem posiedzenia Komisji będzie:

 1. Ocena realizacji  zadań z zakresu kultury fizycznej finansowanych z dotacji celowej Gminy Brzostek w 2017 roku.
 2. Sprawozdanie z realizacji średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2017 rok.
 3. Ocena wydatkowania środków z budżetu na działalność Ochotniczych Straży  Pożarnych oraz bezpieczeństwo w gminie Brzostek.

Zapraszam na posiedzenie.

   

 Przewodniczący Komisji

Paweł Hipszer

 

Otrzymują:

 1. Członkowie Komisji – wszyscy
 2. Zaproszeni Goście

Podstawa prawna do urlopowania: art.25 ust.3 ustawy z dn.8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017.1875 ze zm.).

 

Nasz znak: SO.0012.8.2018                                                                                                                                                                                                                                            Brzostek 14.05.2018r.

Z A W I A D O M I E N I E

Zwołuję posiedzenie Komisji Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury Technicznej na dzień 21 maja2018 roku /poniedziałek/ o godz. 800, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brzostku.

Tematem posiedzenia Komisji będzie podsumowania przeglądu dróg gminnych.

Zapraszam na posiedzenie.

   

 Przewodniczący Komisji

Jan Sarnecki

 

Nasz znak: SO.0012.8.2018                                                                                                                                                                                                                                  Brzostek 08.05.2018r.

Z A W I A D O M I E N I E

Zwołuję posiedzenie Komisji Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury Technicznej na dzień 14 i 15 maja2018 roku /poniedziałek, wtorek/ o godz. 800, którego tematem będzie przegląd stanu dróg gminnych /komisja wyjazdowa w teren/. 

Zapraszam na posiedzenie.

   

 Przewodniczący Komisji

Jan Sarnecki

Otrzymują:

 1. Członkowie Komisji – wszyscy
 2. Zaproszeni Goście

Podstawa prawna do urlopowania: art.25 ust.3 ustawy z dn.8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017.1875).

 

Nasz znak: SO.0012.7.2018                                                                                                                                                                                                                                                Brzostek 07.05.2018r.                   

 

 Zawiadomienie

Zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej na dzień 10 maja 2018 r./czwartek/ o godz.  9 00, które odbędzie się na sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brzostku.

Tematem posiedzenia Komisji będzie:

 1. Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzostku o wykonaniu budżetu Gminy Brzostek za 2017 rok.
 2. Uchwała Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzostku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Brzostku za 2017 rok.

 Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

Andrzej Witek

 

Otrzymują:

 1. Członkowie Komisji – wszyscy
 2. Zaproszeni Goście

Podstawa prawna do urlopowania: art.25 ust.3 ustawy z dn.8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017.1875).

 

Nasz znak: SO.0012.6.2018                                                                                                                                                                                                                                                                  Brzostek 30.04.2018r.

 Z A W I A D O M I E N I E

 

Zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu i spraw Społeczno – Oświatowych działającej przy Radzie Miejskiej w Brzostku na dzień 8 maja2018 roku /wtorek/ o godz. 900, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brzostku.

Tematem posiedzenia Komisji będzie:                     

 1. Analiza  harmonogramu konkursów w ramach Perspektywy Finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 i możliwości pozyskania przez Gminę Brzostek dofinansowania.
 2. Harmonogram prac remontowych planowanych w placówkach oświatowych w okresie wakacji w 2018 roku.
 3. Sprawy bieżące

Zapraszam na posiedzenie.  

 Przewodniczący Komisji:

Paweł Hipszer

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Członkowie Komisji – wszyscy
 2. Zaproszeni Goście

Podstawa prawna do urlopowania: art.25 ust.3 ustawy z dn.8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U. 2017.1875).

 

Nasz znak: SO.0012.5.2018                                                                                                                                                                                              Brzostek 17.04.2018r.

ZAWIADOMIENIE

 

Zwołuję wspólne posiedzenie Komisji działających przy Radzie Miejskiej w Brzostku na dzień  24 kwietnia2018 roku /wtorek/ o godz. 1000, które odbędzie się w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brzostku.

Tematem posiedzenia Komisji będzie:

1) Opinia projektów uchwał na XL sesję

2) Sprawy bieżące.

Zapraszam na posiedzenie.

    

 Przewodniczący Komisji:

Paweł Hipszer

Andrzej Witek

Jan Sarnecki

Otrzymują:

 1. Członkowie Komisji – wszyscy
 2. Zaproszeni Goście

Podstawa prawna do urlopowania: art.25 ust.3 ustawy z dn.8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017.1875).

 

 

Nasz znak: SO.0012.4.2018                                                                                                                                                                                                                                                                Brzostek 09.04.2018r.                                    

 

  Zawiadomienie

Na podstawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok, zawiadamiam o przeprowadzeniu kontroli w dniu 17 kwietnia br. /wtorek/ o godz. 10 00    na sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brzostku.

Kontrola obejmować będzie:

1)     Wydatki na wynagrodzenia w Urzędzie Miejskim za 2017 rok

2)     Informacja na temat stanu zaległości podatkowych za 2017 rok

Proszę o udział w kontroli.

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

Andrzej Witek

Nasz znak: SO.0012.3.2018                                                                                                                                                                                                            Brzostek 06.03.2018r.                                     

 ZAWIADOMIENIE

 

 Na podstawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok, zawiadamiam o przeprowadzeniu kontroli w dniu 13 marca br. /wtorek/ o godz. 10 00 w  budynku Miejsko –Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzostku.

Kontrola obejmować będzie:

1) funkcjonowanie oraz wydatki poniesione w roku 2017 na świadczenie pomocy społecznej przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzostku.

 

Proszę o udział w kontroli.

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

Andrzej Witek

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Członkowie Komisji – wszyscy
 2. Zaproszeni Goście

Podstawa prawna do urlopowania: art.25 ust.3 ustawy z dn.8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017.1875).

Nasz znak: SO.0012.2.2018                                                                                                                                                                                                                    Brzostek 14.02.2018r.                                                           

 Z A W I A D O M I E N I E

                  Zwołuję wspólne posiedzenie Komisji działających przy Radzie Miejskiej w Brzostku na dzień  21 lutego2018 roku /środa/ o godz. 1000, które odbędzie się w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brzostku.

Tematem posiedzenia Komisji będzie:

1) Opinia projektów uchwał na XXXVIII sesję

2) Sprawy bieżące.

                           Zapraszam na posiedzenie.

    

 Przewodniczący Komisji:

Paweł Hipszer
Andrzej Witek
Jan Sarnecki

 

Otrzymują:

 1. Członkowie Komisji – wszyscy
 2. Zaproszeni Goście

Podstawa prawna do urlopowania: art.25 ust.3 ustawy z dn.8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017.1875).

Nasz znak: SO.0012.1.2018                                                                                                                                                                                                                                                         Brzostek 30.01.2018r.

Z A W I A D O M I E N I E

 

         Zwołuję wspólne posiedzenie Komisji działających przy Radzie Miejskiej w Brzostku na dzień 6 lutego2018 roku /wtorek/ o godz. 1000, które odbędzie się w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brzostku.

Tematem posiedzenia Komisji będzie:

1) Rozpatrzenie petycji w sprawie utworzenia w budynku obecnego gimnazjum w Brzostku szkoły podstawowej.

2) Sprawy bieżące.

                                                         Zapraszam na posiedzenie.

    

 Przewodniczący Komisji:

Paweł Hipszer
Andrzej Witek
Jan Sarnecki

 

Otrzymują:

 1. Członkowie Komisji – wszyscy
 2. Zaproszeni Goście

Podstawa prawna do urlopowania: art.25 ust.3 ustawy z dn.8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017.1875).

Nasz znak: SO.0012.28.2017                                                                                                                                                                                                                                             Brzostek 14.12.2017r.

 

                Zwołuję wspólne posiedzenie Komisji działających przy Radzie Miejskiej w Brzostku na dzień 27 grudnia2017 roku /środa/ o godz. 1100, które odbędzie się w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brzostku.

Tematem posiedzenia Komisji będzie:

1) Opinia projektów uchwał na XXXVII sesje Rady Miejskiej

2) Sprawy bieżące.

Zapraszam na posiedzenie.

Przewodniczący Komisji:

Paweł Hipszer

Andrzej Witek

Jan Sarnecki

 

Otrzymują:

 1. Członkowie Komisji – wszyscy
 2. Zaproszeni Goście

Podstawa prawna do urlopowania: art.25 ust.3 ustawy z dn.8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  t.j. Dz. U. 2017.1875).

Nasz znak: SO.0012.28.2017                                                                                                                                                                                                                                          Brzostek 07.12.2017r.                                    

 

 Na podstawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok, zawiadamiam o przeprowadzeniu kontroli w dniu 19 grudnia br. /wtorek/ o godz. 10 00   w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brzostku /biuro Nr 5/ 

Kontrola obejmować będzie:

1) wydatki bieżące na utrzymanie szkół w powiązaniu z zatwierdzonym projektem organizacyjnym szkoły.

 

Proszę o udział w kontroli.

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

Andrzej Witek

Otrzymują:

 1. Członkowie Komisji – wszyscy
 2. Zaproszeni Goście

Podstawa prawna do urlopowania: art.25 ust.3 ustawy z dn.8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U. 2017.1875).

Nasz znak: SO.0012.27.2017                                                                                                                                                                                                           Brzostek 07.12.2017r.

                      Zwołuję wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej i Komisji Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury Technicznej działających przy Radzie Miejskiej w Brzostku na dzień 14 grudnia2017 roku /czwartek/ o godz. 900, które odbędzie się w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brzostku.

Tematem posiedzenia Komisji będzie:                  

 1. Opinia projektu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej na 2018 rok
 2. Sprawy bieżące
 3. Opracowanie Planów Pracy Komisji na 2018 rok.

Zapraszam na posiedzenie.   

 Przewodniczący Komisji:

Andrzej Witek

Jan Sarnecki

Otrzymują:

 1. Członkowie Komisji – wszyscy
 2. Zaproszeni Goście

Podstawa prawna do urlopowania: art.25 ust.3 ustawy z dn.8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017.1875).

Nasz znak: SO.0012.26.2017                                                                                                                                                        Brzostek 07.12.2017r.

 

Zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu i spraw Społeczno – Oświatowych działającej przy Radzie Miejskiej w Brzostku na dzień 12 grudnia2017 roku /wtorek/ o godz. 1000, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brzostku.

Tematem posiedzenia Komisji będzie:                  

 1. Opinia projektu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej na 2018 rok
 2. Działalność Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzostku – ocena realizacji zadań z zakresu opieki społecznej.
 3. Ocena działalności Centrum Usług Wspólnych
 4. Opracowanie Planu Pracy Komisji na 2018 rok
 5. Sprawy bieżące

Zapraszam na posiedzenie.

Przewodniczący Komisji:

Paweł Hipszer

 

 

Otrzymują:

 1. Członkowie Komisji – wszyscy
 2. Zaproszeni Goście

Podstawa prawna do urlopowania: art.25 ust.3 ustawy z dn.8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017.1875).

 

Nasz znak: SO.0012.25.2017                                                                                                                                                                                                                                 Brzostek 16.11.2017r.

 Zawiadomienie

                            Zwołuję wspólne posiedzenie Komisji działających przy Radzie Miejskiej w Brzostku na dzień 23 listopada 2017 roku /czwartek/ o godz. 1200, które odbędzie się w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brzostku.

Tematem posiedzenia Komisji będzie:                  

1. Opinia projektów uchwał na XXXVI sesję Rady Miejskiej

2. Sprawy bieżące

Zapraszam na posiedzenie.

    

 Przewodniczący Komisji:

Paweł Hipszer

Andrzej Witek

Jan Sarnecki

 

Otrzymują:

 1. Członkowie Komisji – wszyscy
 2. Zaproszeni Goście

Podstawa prawna do urlopowania: art.25 ust.3 ustawy z dn.8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U. 2017.1875).

 

Nasz znak: SO.0012.24.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                           Brzostek 07.11.2017r.

Zawiadomienie

 

Zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu i spraw Społeczno – Oświatowych działającej przy Radzie Miejskiej w Brzostku na dzień 17 listopada  2017 roku /piątek/ o godz. 1400, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brzostku.

Tematem posiedzenia Komisji będzie:                     

 1. Analiza możliwości udzielenia dotacji ze środków budżetu Gminy na działalność Gminnej Spółki Wodnej.
 2. Opracowanie  projektu Stanowiska Rady Miejskiej w sprawie wystąpienia do parlamentarzystów o podjęcie działań mających na celu złagodzenie przepisu ustawy regulującej zasady dowozu dzieci do szkół i umożliwienie samorządom podejmowania decyzji w sprawach finansowania z budżetu gminy tego zadania.
 3. Analiza możliwości pozyskiwania środków finansowych i warunków organizacyjnych na aktywizację seniorów z terenu Gminy Brzostek.

Zapraszam na posiedzenie.

    

 Przewodniczący Komisji:

Paweł Hipszer

Nasz znak: SO.0012.23.2017                                                                                                                                                                                                                                                          Brzostek 07.11.2017r.

Zawiadomienie

Zwołuję wspólne posiedzenie Komisji działających przy Radzie Miejskiej w Brzostku na dzień 14 listopada  2017 roku /wtorek/ o godz. 1000, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brzostku.

Tematem posiedzenia Komisji będzie:                     

1. Analiza finansowa gospodarki odpadami komunalnymi

3. Sprawy bieżące

 

 Przewodniczący Komisji:

Paweł Hipszer

Andrzej Witek

Jan Sarnecki

Otrzymują:

 1. Członkowie Komisji – wszyscy
 2. Zaproszeni Goście

Podstawa prawna do urlopowania: art.25 ust.3 ustawy z dn.8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017.1875)Nasz znak: SO.0012.22.2017                                                                                                                                                                                                          Brzostek 25.10.2017r.

 

Zwołuję wspólne posiedzenie Komisji działających przy Radzie Miejskiej w Brzostku na dzień 30 października 2017 roku /poniedziałek/ o godz. 1200, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brzostku.

Tematem posiedzenia Komisji będzie:                  

1.Opinia projektów uchwał na XXXV sesję zaplanowaną na dzień 31 października br.

2. Raport o stanie gospodarki odpadami komunalnymi

3. Sprawy bieżące

Zapraszam na posiedzenie.

    

 Przewodniczący Komisji:

Paweł Hipszer

Z-ca przew. Jerzy Kmiecik

Jan Sarnecki

Otrzymują:

 1. Członkowie Komisji – wszyscy
 2. Zaproszeni Goście

Podstawa prawna do urlopowania: art.25 ust.3 ustawy z dn.8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017.1875).

 

Nasz znak: SO.0012.20.2017                                                                                                                                                                                      Brzostek 22.09.2017r.

 

                                                                                            Zawiadomienie

Zwołuję wspólne posiedzenie Komisji działających przy Radzie Miejskiej w Brzostku na dzień 2 października 2017 roku /poniedziałek/ o godz. 900, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brzostku /biuro Nr 5/.

Tematem posiedzenia Komisji będzie:           

 1. Omówienie i opinia projektów uchwał na XXXIV sesję zaplanowaną na dzień 3 października br.

     2. Sprawy bieżące

Zapraszam na posiedzenie.

   

 Przewodniczący Komisji:

Paweł Hipszer

Andrzej Witek

Jan Sarnecki

 

 

Otrzymują:

 1. Członkowie Komisji – wszyscy
 2. Zaproszeni Goście

Podstawa prawna do urlopowania: art.25 ust.3 ustawy z dn.8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016.446 z póżn. zm.).

 

 

Nasz znak: SO.0012.20.2017                                                                                                                                                                                                                                                                Brzostek 19.09.2017r.

 

  ZAWIADOMIENIE                                    

 Na podstawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok, zawiadamiam o przeprowadzeniu kontroli w dniu 28 września br. /czwartek/ o godz. 10 00   w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brzostku /biuro Nr 5/  o godz. 1100  na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzostku (Hala Sportu).

Kontrola obejmować będzie okres od 01.01.2017 r.  w zakresie:

1) Kontrola terminowości rozpatrywania skarg i wniosków przez Burmistrza Brzostku za I półrocze 2017 roku.

2. Analiza funkcjonowania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzostku.

 Proszę o udział w kontroli.

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

Andrzej Witek

Otrzymują:

 1. Członkowie Komisji – wszyscy
 2. Zaproszeni Goście

Podstawa prawna do urlopowania: art.25 ust.3 ustawy z dn.8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016.446).

 

Nasz znak: SO.0012.19.2017                                                                                                                                                                                                                                             Brzostek 14.09.2017r. 

 

Zawiadomienie

Zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu i spraw Społeczno – Oświatowych na dzień 21 września 2017 roku /czwartek/ na godz. 1330, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brzostku /biuro Nr 5/.

Tematem posiedzenia będzie:

1)     Omówienie projektów uchwał w sprawie przekształcenia dotychczasowych sześcioletnich Szkół Podstawowych i Zespołów Szkół w ośmioletnie Szkoły Podstawowe.

2)     Wypracowanie  stanowiska w sprawie dowozu dzieci z terenu Gminy Brzostek do szkół.

3)     Finansowanie zadań oświatowych w związku z wdrażaniem reformy systemu oświaty.

4)     Ocena przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

Zapraszam na posiedzenie.  

 Przewodniczący Komisji:

Paweł Hipszer

Otrzymują:

 1. Członkowie Komisji – wszyscy
 2. Zaproszeni Goście

Podstawa prawna do urlopowania: art.25 ust.3 ustawy z dn.8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016.446 z póżn. zm.).

Nasz znak: SO.0012.18.2017                                                                                                                                                                                                                                     Brzostek 01.08.2017r.

 Zawiadomienie

Zwołuję posiedzenie Komisji Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury Technicznej na dzień 8 sierpnia 2017 roku /wtorek/ na godz. 1000, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brzostku /biuro Nr 5/.

Tematem posiedzenia będzie:

1) Informacja z zakresu pozyskiwania funduszy zewnętrznych na zadania wynikające z kompetencji samorządu gminnego.

2) Monitoring inwestycji drogowej prowadzonej w Brzostku.

Zapraszam na posiedzenie.

 

Zastępca Przewodniczącego Komisji

Mateusz Domaradzki

 

Nasz znak: SO.0012.17.2017                                                                                                                                                                                                                                       Brzostek 31.07.2017r.

 Zawiadomienie

 

Zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej na dzień 7 sierpnia 2017 roku /poniedziałek/ na godz. 1000, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brzostku /biuro Nr 5/.

Tematem posiedzenia będzie:

1) rozliczenie stowarzyszeń i organizacji pozarządowych z dotacji otrzymywanych z budżetu gminy w 2016 roku – prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzostku,

2) rozpatrzenie pisma skierowanego przez Panią Zofię Rogowską.

Zapraszam na posiedzenie.

 

 Przewodniczący Komisji:

Andrzej Witek

Otrzymują:

 1. Członkowie Komisji – wszyscy
 2. Zaproszeni Goście

Podstawa prawna do urlopowania: art.25 ust.3 ustawy z dn.8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016.446 z póżn. zm.).

 

Nasz znak: SO.0012.16.2017                                                                                                                       Brzostek 06.07.2017r.

            

Zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu i spraw Społeczno – Oświatowych na dzień 11 lipca 2017 roku /wtorek/ na godz. 900, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brzostku /biuro Nr 5/.

Tematem posiedzenia będzie:

1)     Ocena wydatkowania środków finansowych z budżetu gminy na obiekty sportowe oraz kulturalne –analiza wykonanych inwestycji.

2)     Sprawozdanie z realizacji średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2016 r.

3)     Ocena wydatkowania środków z budżetu gminy na działalność  ochotniczych straży pożarnych oraz bezpieczeństwo w Gminie Brzostek.

4)     Sprawy bieżące – opinia projektów uchwał na XXXII sesję.

 

Zapraszam na posiedzenie.

 

 Przewodniczący Komisji:

Paweł Hipszer

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Członkowie Komisji – wszyscy
 2. Zaproszeni Goście

Podstawa prawna do urlopowania: art.25 ust.3 ustawy z dn.8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016.446 z póżn. zm.).

Nasz znak: SO.0012.15.2017                                                                                                                                                                                          Brzostek 05.07.2017r.

                                             

 Na podstawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok, zawiadamiam o przeprowadzeniu kontroli w dniu 18 lipca br. /wtorek/ o godz. 10 00   na terenie SGP ZOZ w Brzostku.

Kontrola obejmować będzie okres od 01.01.2016 r. do 31. 12. 2016 r. w zakresie:

1) kontrola realizacji wystąpień pokontrolnych po przeprowadzonych audytach.

2) zatrudnienie, wynagrodzenie, regulamin wynagradzania

3) ogólna ocena sprawozdania finansowego

4) kontrola wypłaconych nagród

5) ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia

6) kontrola zakupu odzieży ochronnej pracowników

7) kontrola racjonalności wybranych wydatków.

Proszę o udział w kontroli.

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

Andrzej Witek

Otrzymują:

 1. Członkowie Komisji – wszyscy
 2. Zaproszeni Goście

Podstawa prawna do urlopowania: art.25 ust.3 ustawy z dn.8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016.446).

 

Nasz znak: SO.0012.15.2017                                                                                                                                                         Brzostek 27.06.2017r.

                                      

     

             Na podstawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok, zawiadamiam o przeprowadzeniu kontroli w dniu 4 lipca br. /wtorek/ o godz. 10 00   na terenie SGP ZOZ w Brzostku.

Kontrola obejmować będzie funkcjonowanie Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 2016 roku.

Proszę o udział w kontroli.

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

Andrzej Witek

Nasz znak: SO.0012.14.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Brzostek 06.06.2017r.

 zawiadomienie

 Zwołuję wspólne posiedzenie Komisji działających przy Radzie Miejskiej na dzień 20 czerwca 2017 roku /wtorek/ na godz. 1000, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brzostku /biuro Nr 5/.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Opinia projektów uchwał na XXX sesję,
 2. Przedstawienie projektu budowy dwóch odcinków drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej łączącej drogę powiatową o nr 1319R (ul. M.N.Mysłowskiego) z ul. Szkolną w Brzostku wraz z jej przebudową i rozbudową.
 3. Sprawy bieżące.

Zapraszam na posiedzenie.

 

 Przewodniczący Komisji:

Paweł Hipszer

Andrzej Witek

wz. Mateusz Domaradzki

Otrzymują:

 1. Członkowie Komisji – wszyscy
 2. Zaproszeni Goście

Podstawa prawna do urlopowania: art.25 ust.3 ustawy z dn.8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016.446 z póżn. zm.).

Nasz znak: SO.0012.13.2017                                                                                                                                                                                                                Brzostek 06.06.2017r.                                                     

      Zawiadomienie

 

 Zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej na dzień 19 czerwca 2017 r. /poniedziałek/ na godz. 900, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brzostku.

Tematem posiedzenia będzie stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie zarzutów postawionych w skardze na działania Burmistrza Brzostku skierowanej przez Radę Miejską do ponownego zbadania.

 Zapraszam na posiedzenie.

Przewodniczący Komisji

                                                                                                                                Andrzej Witek

Otrzymują:

 1. Członkowie Komisji – wszyscy
 2. Zaproszeni Goście

Nasz znak: SO.0012.12.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Brzostek 23.05.2017r.

Zawiadomienie

 

Zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu i spraw Społeczno – Oświatowych na dzień 29 maja 2017 roku /poniedziałek/ na godz. 900, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brzostku /biuro Nr 5/.

Tematem posiedzenia będzie:

1)     Informacja dotycząca przyznawania nagród Burmistrza dla uczniów szkół średnich,

2)     Analiza harmonogramu konkursów w ramach Perspektywy Finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 i możliwości pozyskania przez Gminę Brzostek dofinansowania,

3)     Sprawy bieżące – opinia projektów uchwał na XXIX sesję.

Zapraszam na posiedzenie.

 

 Przewodniczący Komisji:

Paweł Hipszer

 

Nasz znak: SO.0012.11.2017                                                                                                                                                                                                           Brzostek 18.05.2017r.

 

 Zawiadomienie

Zwołuję posiedzenie Komisji Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury Technicznej na dzień 25 maja 2017 roku /czwartek/ na godz. 1000, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brzostku /biuro Nr 5/. Tematem posiedzenia będzie:

1)     Analiza rozwoju Gminy Brzostek pod kątem planowanej budowy nowego szlaku drogi krajowej Nr 73.

2)     Sprawy bieżące.

 

Zapraszam na posiedzenie.

 

 Przewodniczący Komisji:

wz. Mateusz Domaradzki

Otrzymują:

 1. Członkowie Komisji – wszyscy
 2. Zaproszeni Goście

Podstawa prawna do urlopowania: art.25 ust.3 ustawy z dn.8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016.446 z póżn. zm.).

 

Nasz znak: SO.0012.10.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Brzostek 09.05.2017r.                                       

 

 Zawiadomienie

Zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej na dzień 16 maja 2017 roku /wtorek/ na godz. 900, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brzostku.

Tematem posiedzenia Komisji będzie:

1. Opinia sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok

2. Przyjęcie wniosku w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

            Zapraszam na posiedzenie.

Przewodniczący Komisji

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Andrzej Witek

Nasz znak: SO.0012.9.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Brzostek 08.05.2017r.

      Zawiadomienie

Zwołuję posiedzenie Komisji Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury Technicznej na dzień 10, 11, 12 maja 2017 roku /środa, czwartek, piątek/ na godz. 800, które rozpocznie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brzostku /biuro Nr 5/.

Tematem posiedzeń komisji będzie wiosenny przegląd stanu dróg na terenie Gminy.

 

Zapraszam na posiedzenie.

 

 Przewodniczący Komisji:

wz. Mateusz Domaradzki

 

Nasz znak: SO.0012.8.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Brzostek 20.04.2017r.                            

 

Zwołuję wspólne posiedzenie Komisji działających przy Radzie Miejskiej w Brzostku na dzień 25 kwietnia 2017 roku /wtorek/ na godz. 900, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brzostku /pok. Nr 5/.

Tematem posiedzenia Komisji będzie:

 1. Przyjęcie stanowiska w sprawie wniosku złożonego do Rady Miejskiej dotyczącego budowy łącznika drogi w Brzostku.
 2. Opinia projektów uchwał na XXVIII sesję.

 Zapraszam na posiedzenie.

 

 Przewodniczący Komisji:

Paweł Hipszer

Andrzej Witek

Jan Sarnecki

 Otrzymują:

 1. Członkowie Komisji – wszyscy
 2. Zaproszeni Goście

Podstawa prawna do urlopowania: art.25 ust.3 ustawy z dn.8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016.446 z póżn. zm.).

 

Nasz znak: SO.0012.7.2017                                                                                                                                                                                                                               Brzostek 12.04.2017r.                                                      

 Zawiadomienie

 

Zwołuję wspólne posiedzenie Komisji działających przy Radzie Miejskiej w Brzostku na dzień 20 kwietnia 2017 roku /czwartek/ na godz. 1000, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brzostku /pok. Nr 5/.

Tematem posiedzenia Komisji będzie:

 1. Przygotowanie do obchodów 650 – lecia lokacji Brzostku
 2. Sprawy bieżące

 Zapraszam na posiedzenie.

 Przewodniczący Komisji:

Paweł Hipszer

Andrzej Witek

Jan Sarnecki

Otrzymują:

 1. Członkowie Komisji – wszyscy
 2. Zaproszeni Goście

Podstawa prawna do urlopowania: art.25 ust.3 ustawy z dn.8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016.446 z póżn. zm.).

 

 

Nasz znak: SO.0012.6.2017                                                                                                                                                                                                                                            Brzostek 28.03.2017r.                                               

 

   Zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Społeczno - Oświatowych na dzień 30 marca 2017 roku /czwartek/ na godz. 900, które odbędzie się w sali konferencyjnej Nr 5  Urzędu Miejskiego w Brzostku.

Tematem posiedzenia Komisji będzie:

 1. Analiza bazy oświatowej i sieci szkół w związku z reformą systemu oświaty.

/ Wizja lokalna w Szkole Podstawowej w Brzostku/

Zapraszam na posiedzenie.

Przewodniczący Komisji

                                                                                                                                         Paweł Hipszer

Otrzymują:

 1. Członkowie Komisji – wszyscy
 2. Zaproszeni Goście

Podstawa prawna do urlopowania: art.25 ust.3 ustawy z dn.8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016.446).

Nasz znak: SO.0012.5.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Brzostek 23.03.2017r.                                                     

 

 

  Zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej na dzień 30 marca 2017 roku /czwartek/ na godz. 1000, które odbędzie się w sali konferencyjnej Nr 5  Urzędu Miejskiego w Brzostku.

Tematem posiedzenia Komisji będzie:

1. Informacja na temat stanu zaległości podatkowych za 2016 rok

/ilość dłużników, kwota zadłużenia, podejmowanie czynności egzekucyjnych i uzyskane efekty/.

2. Kontrola wykorzystania środków finansowych przekazywanych z budżetu gminy na działalność klubów sportowych w 2016 roku.

Zapraszam na posiedzenie.

Przewodniczący Komisji

                                                                                                                                         Andrzej Witek

 

Nasz znak: SO.0012.4.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Brzostek 16.03.2017r.

                                                     

 Zwołuję wspólne posiedzenie Komisji działających przy Radzie Miejskiej w Brzostku na dzień 23 marca 2017 roku /czwartek/ na godz. 1000, które odbędzie się w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Brzostku.

Tematem posiedzenia Komisji będzie opinia projektów uchwał na XXVII sesję.

Zapraszam na posiedzenie.

 

 Przewodniczący Komisji:

Paweł Hipszer

Andrzej Witek

Jan Sarnecki

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Członkowie Komisji – wszyscy
 2. Zaproszeni Goście

Podstawa prawna do urlopowania: art.25 ust.3 ustawy z dn.8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016.446 z póżn. zm.).

Nasz znak: SO.0012.3.2017                                                                                                                                                                                                                                               Brzostek 07.03.2017r.                                                            

 Zawiadomienie

              Zwołuję posiedzenie Komisji Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury Technicznej na dzień 16 marca 2017 roku /czwartek/ o godz. 1000, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brzostku /pok. Nr 5/.

Tematem posiedzenia Komisji będzie:

1. Szkody w uprawach rolnych powodowane przez dziką zwierzynę.

2. System Zarządzania Kryzysowego na terenie Gminy Brzostek.

3. Podsumowanie zimowego utrzymania dróg.

 Zapraszam na posiedzenie.

 Przewodniczący Komisji:

Jan Sarnecki

 

Nasz znak: SO.0012.2.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                          Brzostek 24.02.2017r.     

 

  Zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej na dzień 7 marca 2017 roku /wtorek/ na godz. 1000, które odbędzie się w sali konferencyjnej Nr 5  Urzędu Miejskiego w Brzostku.

Tematem posiedzenia Komisji będzie:

 1. Kontrola celowości wydatków z budżetu gminy na działalność ochotniczych straży pożarnych za 2016 rok.  

 Zapraszam na posiedzenie.

Przewodniczący Komisji

                                                                                                                                         Andrzej Witek

 

Nasz znak: SO.0012.1.2017                                                                                                                                                                                                                                                                          Brzostek 25.01.2017r.                                                    

 

   Zawiadomienie

 

 Zwołuję wspólne posiedzenie Komisji działających przy Radzie Miejskiej w Brzostku na 2 lutego 2017 roku /czwartek/ na godz. 1000, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brzostku /pok. Nr 5/.

Tematem wspólnego posiedzenia Komisji będzie:

1)    Praca nad projektem dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

2)    Zasady przyjmowania dzieci do przedszkoli na podstawie obowiązujących przepisów

Zapraszam na posiedzenie.

 

 Przewodniczący Komisji:

Paweł Hipszer

Andrzej Witek

Jan Sarnecki

 

Otrzymują:

 1. Członkowie Komisji – wszyscy
 2. Zaproszeni Goście

Podstawa prawna do urlopowania: art.25 ust.3 ustawy z dn.8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U. 2016.446 z póżn. zm.).

 

Nasz znak: SO.0012.26.2016                                                                                                                                                                                Brzostek 12.12.2016r.                                             

 

 

 Zwołuję wspólne posiedzenie Komisji działających przy Radzie Miejskiej w Brzostku na dzień 27 grudnia 2016 roku /wtorek/ na godz. 1000, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brzostku /pok. Nr 5/.

Tematem posiedzenia Komisji będzie opinia projektów uchwał na XXIV sesję.

Zapraszam na posiedzenie.

 

 Przewodniczący Komisji:

Paweł Hipszer

Andrzej Witek

Jan Sarnecki

Nasz znak: SO.0012.25.2016                                                     Brzostek 12.12.2016r.

                                                      

 

 

 

Zwołuję posiedzenie Komisji Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury Technicznej na dzień   15 grudnia 2016 roku /czwartek/ na godz. 1000, które odbędzie się w sali konferencyjnej Nr 5  Urzędu Miejskiego w Brzostku.

Tematem posiedzenia Komisji będzie:

 1. Ocena projektu budżetu na 2017 rok
 2. Opracowanie planu kontroli Komisji na 2017 rok.

Zapraszam na posiedzenie.

Przewodniczący Komisji

                                                                                                                                         Jan Sarnecki

Nasz znak: SO.0012.24.2016                                                                                                                                                                                                                     Brzostek 06.12.2016r.  

 

                         

Na podstawie § 82 i § 85 ust. 1 Statutu Gminy Brzostek oraz Planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIII/91/15 R M w Brzostku z dnia 30 grudnia 2015 r., zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej działającej przy Radzie Miejskiej w Brzostku na dzień 13 grudnia 2016 roku /wtorek/ na godz. 1000, które odbędzie się w sali konferencyjnej Nr 5  Urzędu Miejskiego w Brzostku.

Tematem posiedzenia Komisji będzie:

 1. Analiza i ocena projektu budżetu na 2017 rok
 2. Propozycje i opracowanie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.

 Zapraszam na posiedzenie.

Przewodniczący Komisji

                                                                                                                                         Andrzej Witek

 

Otrzymują:

 1. Członkowie Komisji – wszyscy
 2. Zaproszeni Goście

Podstawa prawna do urlopowania: art.25 ust.3 ustawy z dn.8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016.446).

 

Nasz znak: SO.0012.23.2016                                                                                                                                                                                                                                                            Brzostek 29.11.2016r.                                                     

           Zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu i spraw Społeczno – Oświatowych działającej przy Radzie Miejskiej w Brzostku na dzień 6 grudnia 2016 roku /wtorek/ na godz. 1000, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brzostku

/pok. Nr 5/.

Tematem posiedzenia Komisji będzie:

1)    Opinia projektu budżetu gminy na 2017 rok

2)    Opracowanie planu pracy komisji na 2017 rok

3)    Sprawy  bieżące.

Zapraszam na posiedzenie.

 Przewodniczący Komisji:

Paweł Hipszer

Nasz znak: SO.0012.22.2016                                                                                                                                                                                                                          Brzostek 14.10.2016r.              

Zawiadomienie                                      

 

 

Zwołuję wspólne posiedzenie Komisji działających przy Radzie Miejskiej w Brzostku na dzień 20 października 2016 roku /czwartek/ na godz. 1000, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brzostku /pok. Nr 5/.

Tematem posiedzenia Komisji będzie:

1)    Wypracowanie założeń do projektu budżetu gminy na 2017 rok,

2)    Opinia proponowanych stawek podatków i opłat na 2017 rok,

3)    Sprawy  bieżące.

                                                                                                           Zapraszam na posiedzenie.

 Przewodniczący Komisji:

Paweł Hipszer

Andrzej Witek

Jan Sarnecki

 

Nasz znak: SO.0012.20.2016                                                                                                                                                                                                                                Brzostek 09.09.2016r.

 

                                                        zawiadomienie

 

Na podstawie § 82 i § 85 ust. 1 Statutu Gminy Brzostek oraz Planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIII/91/15 R M w Brzostku z dnia 30 grudnia 2015 r., zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej działającej przy Radzie Miejskiej w Brzostku na dzień 20 września 2016 roku /wtorek/ na godz. 900, które odbędzie się w sali konferencyjnej Nr 5  Urzędu Miejskiego w Brzostku.

Tematem posiedzenia Komisji będzie:

1. Ocena realizacji inwestycji gminnych, działania kontrolne w zakresie realizacji zamówień publicznych. Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, promocja gminy.

2. Analiza wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem gminnej oczyszczalni ścieków.

3. Kontrola w zakresie terminowości rozpatrywania skarg i wniosków przez Burmistrza Brzostku za I półrocze 2016 roku.

Zapraszam na posiedzenie.

 Przewodniczący Komisji

Andrzej Witek

Otrzymują:

 1. Członkowie Komisji – wszyscy
 2. Zaproszeni Goście

Podstawa prawna do urlopowania: art.25 ust.3 ustawy z dn.8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016.446).

Nasz znak: SO.0012.19 .2016                                                                                                                                                                                                                         Brzostek 07.09. 2016r.           

 

       Zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu i spraw Społeczno - Oświatowych na dzień 13 i 14 września 2016 roku /wtorek, środa/ na godz. 900, które rozpocznie się w sali konferencyjnej Nr 5 Urzędu Miejskiego w Brzostku. Następnie Komisja dokona wizji lokalnej w poszczególnych placówkach oświatowych, domach ludowych i remizach OSP.

Tematem posiedzenia Komisji będzie:

1.Ocena działalności domów ludowych i remiz z terenu gminy Brzostek oraz analiza stanu technicznego i wydatków.

2. Ocena przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.  Analiza przeprowadzonych prac remontowych

3. Sprawy bieżące.

Zapraszam na posiedzenie.

                                                                                                                                                                                                                       Przewodniczący Komisji

                                                                                                                                       Paweł Hipszer                                                          

                                                                                                                                       

                                                           

Otrzymują:

 1. Członkowie Komisji – wszyscy
 2. Zaproszeni Goście

Podstawa prawna do urlopowania: art.25 ust.3 ustawy z dn.8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016.446).

 

 

Nasz znak: SO.0012.18 .2016                                                                                                                                                                                                                             Brzostek 22.08. 2016r.                                           

 

 Z a w i a d o m i e n i e

Zwołuję wspólne posiedzenie Komisji działających przy Radzie Miejskiej w Brzostku na dzień 25 sierpnia 2016 roku /czwartek/ na godz. 1000, które odbędzie się w sali konferencyjnej Nr 5  Urzędu Miejskiego w Brzostku.

Tematem posiedzenia Komisji będzie:

 1.  Opinia projektów uchwał na XXI sesję Rady Miejskiej
 2. Sprawy bieżące.

Zapraszam na posiedzenie.                                                                                                                                                                                                Przewodniczący Komisji: Paweł Hipszer    Andrzej Witek    Jan Sarnecki                          

 

Nasz znak: SO.0012.17.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Brzostek 12.07. 2016r.

 

        

Zwołuję posiedzenie Komisji Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury Technicznej na dzień 19 lipca 2016 roku /wtorek/ na godz. 900, które rozpocznie się w sali konferencyjnej Nr 5  Urzędu Miejskiego w Brzostku, po czym nastąpi wyjazd w teren. Tematem posiedzenia Komisji będzie monitorowanie inwestycji prowadzonych przez Gminę  w 2016 roku.

Zapraszam na posiedzenie.

 Przewodniczący Komisji:

Jan Sarnecki

Nasz znak: SO.0012.16 .2016                                                                                                                                                                                                         Brzostek 07.07. 2016r.                                                   

 

 

 

Zwołuję wspólne posiedzenie Komisji działających przy Radzie Miejskiej w Brzostku na dzień 12 lipca 2016 roku /wtorek/ na godz. 1200, które odbędzie się w sali konferencyjnej Nr 5  Urzędu Miejskiego w Brzostku.

Tematem posiedzenia Komisji będzie:

 1.  Opinia projektów uchwał przedkładanych na XX sesję Rady Miejskiej
 2. Sprawy bieżące.

Zapraszam na posiedzenie.

 

                                                                                                                                                                                                      Przewodniczący Komisji

                                                                                                                                       Paweł Hipszer                                                                       

                                                                Andrzej Witek

                                                                                                                           Jan Sarnecki                                                             

 

Nasz znak: SO.0012.15 .2016                                                                                                                                                                                                                                              Brzostek 14.06. 2016r.

Zawiadomienie                                                           

 

Zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej działającej przy Radzie Miejskiej w Brzostku na dzień 23 czerwca 2016 roku /czwartek/ na godz. 900, które odbędzie się w sali konferencyjnej Nr 5  Urzędu Miejskiego w Brzostku.

Tematem posiedzenia Komisji będzie:

1)     „Kontrola wykorzystania środków finansowych przekazywanych z budżetu Gminy na działalność klubów sportowych w 2015 roku” w oparciu o dokumenty z rozliczeń otrzymanej dotacji.

2)     Analiza realizacji wydatków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2015 rok, na podstawie zestawienia dokonywanych wydatków w ramach tego programu.

3)     Sprawy bieżące.

Zapraszam na posiedzenie.

 

                                                                                                            Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

Andrzej Witek

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Nasz znak: SO.0012.14 .2016                                                                                                                                                           Brzostek 06.06. 2016r.                                                   

 

Zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej działającej przy Radzie Miejskiej w Brzostku na dzień 14 czerwca 2016 roku /wtorek/ na godz. 900, które odbędzie się w sali konferencyjnej Nr 5  Urzędu Miejskiego w Brzostku.

Tematem posiedzenia Komisji będzie kontrola funkcjonowania Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku.

 

 

 Przewodniczący Komisji

Andrzej Witek

Nasz znak: SO.0012.13 .2016                                                                                                                                                                 Brzostek 06.06. 2016r.

                                                     

 

Zwołuję wspólne posiedzenie Komisji działających przy Radzie Miejskiej w Brzostku na dzień 10 czerwca 2016 roku /piątek/ na godz. 1000, które odbędzie się w sali konferencyjnej Nr 5  Urzędu Miejskiego w Brzostku.

Tematem posiedzenia Komisji będzie:

1)    Opinia sprawozdania rocznego Burmistrza Brzostku z wykonania budżetu Gminy Brzostek za 2015 rok.

2)    Opinia sprawozdania finansowego instytucji kultury – Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku za 2015 rok.

3)    Opinia sprawozdania finansowego Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku za 2015 rok.

4)    Opinia projektów uchwał na XVIII sesję.

5)    Sprawy bieżące.

Zapraszam na posiedzenie.

 Przewodniczący Komisji

Paweł Hipszer

Andrzej Witek

Jan Sarnecki

Nasz znak: SO.0012.12 .2016                                                                                                                                                                                                                           Brzostek 31.05. 2016r.                                                           

 

 Zawiadomienie

 

Zwołuję wspólne posiedzenie Komisji działających przy Radzie Miejskiej w Brzostku na dzień 3 czerwca 2016 roku /piątek/ na godz. 1000, które odbędzie się w sali konferencyjnej Nr 5  Urzędu Miejskiego w Brzostku.

Tematem posiedzenia Komisji będzie:

1)    Zapoznanie się z wynikami kontroli w Samodzielnym Gminnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Brzostku.

2)    Praca nad koncepcją rozwoju kanalizacji i wodociągowania w Gminie Brzostek.

3)    Sprawy bieżące

Zapraszam na posiedzenie.

 Przewodniczący Komisji

Paweł Hipszer

Andrzej Witek

Jan Sarnecki

 

 

 

 

Nasz znak: SO.0012.10 .2016                                                                                                                                                                         Brzostek 04.05. 2016r.

 

                                 Zawiadomienie                        

 

  Zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej działającej przy Radzie Miejskiej w Brzostku na dzień 12 maja 2016 roku /czwartek/ na godz. 900, które odbędzie się w sali konferencyjnej Nr 5  Urzędu Miejskiego w Brzostku.

Tematem posiedzenia Komisji będzie:

1)     Opinia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.

2)     Wystąpienie z wnioskiem o udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Brzostek za 2015 rok.

3)     Sprawy bieżące

Zapraszam na posiedzenie.

Przewodniczący Komisji

Andrzej Witek

 

Nasz znak: SO.0012.9 .2016                                                                                                                                                                                                                                       Brzostek 28.04. 2016r.

Zawiadomienie                                                        

 

 

Zwołuję wspólne posiedzenie Komisji działających przy Radzie Miejskiej w Brzostku na dzień 5 maja 2016 roku /czwartek/ na godz. 1000, które odbędzie się w sali konferencyjnej Nr 5  Urzędu Miejskiego w Brzostku.

Tematem posiedzenia Komisji będzie:

1)     Opinia projektów uchwał na XVII sesję planowana na dzień 9 maja br.

2)     Sprawy bieżące

Zapraszam na posiedzenie.

 Przewodniczący Komisji:

Paweł Hipszer

Andrzej Witek

Jan Sarnecki 

Nasz znak: SO.0012.8 .2016                                                                                                                                                                                            Brzostek 22.04. 2016r.

  Zawiadomienie                                                 

 


 

 Zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Społeczno - Oświatowych na dzień 29 kwietnia 2016 roku /piątek/ na godz. 1000, które odbędzie się w sali konferencyjnej Nr 5  Urzędu Miejskiego w Brzostku.

Tematem posiedzenia Komisji będzie:

1)     Sprawozdanie z realizacji średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2015 r.

2)     Ocena wydatkowania środków z budżetu gminy na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych oraz bezpieczeństwo w Gminie Brzostek.

3)    Finansowanie w szkolnictwie i analiza naboru dzieci do klas I szkół podstawowych

4)    Sprawy bieżące

Zapraszam na posiedzenie.

Przewodniczący Komisji:

Paweł Hipszer

Otrzymują:

 1. Członkowie Komisji – wszyscy
 2. Zaproszeni Goście

Podstawa prawna do urlopowania: art.25 ust.3 ustawy z dn.8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016.446).

 

 

Nasz znak: SO.0012.7 .2016                                                                                                                                                                                                                                  Brzostek 12.04. 2016r. 

Z a w i a d o m i e n i e                                              

 

 

Zwołuję posiedzenie Komisji Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury Technicznej na dzień 19, 20, 21, 22 kwietnia 2016 roku /wtorek, środa, czwartek, piątek/ na godz. 800, które rozpocznie się w sali konferencyjnej Nr 5  Urzędu Miejskiego w Brzostku.

Tematem posiedzenia Komisji będzie:

1)    Wiosenny przegląd dróg gminnych – komisja plenerowa (kontrola stanu dróg w Gminie).

2)    Sprawy bieżące

Zapraszam na posiedzenie

Przewodniczący Komisji:

Jan Sarnecki

 Otrzymują:

 1. Członkowie Komisji – wszyscy
 2. Zaproszeni Goście

Podstawa prawna do urlopowania: art.25 ust.3 ustawy z dn.8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016.446).

Nasz znak: SO.0012.5.2016                                                                                                                                                                                                                                                  Brzostek 18.03. 2016r.                                                         

 

 Zawiadomienie

 

Zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Społeczno - Oświatowych na dzień 29 marca 2016 roku /wtorek/ na godz. 1200, które odbędzie się w sali konferencyjnej Nr 5  Urzędu Miejskiego w Brzostku.

Tematem posiedzenia Komisji będzie:

1)    Analiza harmonogramu konkursów w ramach Perspektywy Finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 i możliwości pozyskania przez Gminę Brzostek dofinansowania.

2)    Opinia projektów uchwał na XVI sesję

3)    Sprawy bieżące

Zapraszam na posiedzenie

 Przewodniczący Komisji:

Paweł Hipszer

 

Nasz znak: SO.0012.5.2016                                                                                                                                    Brzostek 14.03. 2016r.                                                            

 

 Z A W I A D O M I E N I E

 

Zwołuję posiedzenie Komisji Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury Technicznej działającej przy Radzie Miejskiej w Brzostku na dzień 23 marca 2016 roku /środa/ na godz. 1000, które odbędzie się w sali konferencyjnej Nr 5  Urzędu Miejskiego w Brzostku.

Tematem posiedzenia Komisji będzie:

1)     Termomodernizacja budynków szkół w Gorzejowej i Kamienicy Dolnej – przedstawienie opracowanych audytów.

2)     Analiza sposobów przeciwdziałania szkodom zwierzyny leśnej w uprawach rolnych.

3)     Opinia na temat prac społecznie użytecznych i ich zasadności.

4)     Realizacja zimowego utrzymania dróg i planowanie ich pozimowego remontu

5)     Sprawy bieżące

Zapraszam na posiedzenie

 Przewodniczący Komisji:

Jan Sarnecki

 

 

Nasz znak: SO.0012.4.2016                                                                                                                                                                            Brzostek 11.03. 2016r.

Zawiadomienie                                                   

 

 

 

Zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej działającej przy Radzie Miejskiej w Brzostku na dzień 18 marca 2016 roku /piątek/ na godz. 1000, które odbędzie się w sali konferencyjnej Nr 5  Urzędu Miejskiego w Brzostku.

Tematem posiedzenia Komisji będzie:

1)     Informacja na temat stanu zaległości podatkowych w 2015 roku,

2)     Wydatkowanie środków z budżetu gminy w dziale  administracja publiczna w 2015 roku.

Zapraszam na posiedzenie Komisji

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

Andrzej Witek

 

Nasz znak: SO.0012.3.2016                                                                                                                                                                                                                                    Brzostek 16.02. 2016r.                                               

 

 

Zawiadomienie

 

Zwołuję wspólne posiedzenie Komisji działających przy Radzie Miejskiej w Brzostku na dzień 23 lutego 2016 roku /wtorek/ na godz. 1000, które odbędzie się w sali konferencyjnej Nr 5  Urzędu Miejskiego w Brzostku.

Tematem posiedzenia Komisji będzie:

1)    Opinia projektów uchwał na XV sesję

2)    Sprawy bieżące

Zapraszam na posiedzenie

 Przewodniczący Komisji:

Paweł Hipszer

Jan Sarnecki

Andrzej Witek

Nasz znak: OR.0012.1.2016                                                                                                                                                                                                                            Brzostek 18.01. 2016r.

 

 Zawiadomienie

                                                               

Zwołuję wspólne posiedzenie Komisji działających przy Radzie Miejskiej w Brzostku na dzień 22 stycznia 2016 roku /piątek/ na godz. 1000, które odbędzie się w sali konferencyjnej Nr 5  Urzędu Miejskiego w Brzostku.

Tematem posiedzenia Komisji będzie:

1)    rozpatrzenie wniosku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Brzostku,

2)    przedstawienie analizy i kalkulacji finansowej utworzenia Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzostku,

3)    analiza obowiązujących przepisów w zakresie przyznawania Nagród Burmistrza dla uczniów szkół średnich oraz stypendiów naukowych dla studentów.

4)    sprawy bieżące.

 Przewodniczący Komisji:

Paweł Hipszer

Jan Sarnecki

Andrzej Witek

  Nasz znak: OR.0012.17.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Brzostek 10.12.2015r. 


                                         

 Zawiadomienie

Zwołuję wspólne posiedzenie Komisji działających przy Radzie Miejskiej w Brzostku na dzień 16 grudnia 2015 roku /środa/ na godz. 1000, które odbędzie się w sali konferencyjnej Nr 5  Urzędu Miejskiego w Brzostku.

Tematem posiedzenia Komisji będzie:

1)     opinia projektu Uchwały Budżetowej Gminy Brzostek na 2016 rok,

2)     opinia projektu zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzostek na lata 2016 – 2020,

3)     opinia projektów uchwał na XII sesję Rady Miejskiej,

4)     opinia opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Brzostek

5)     opracowanie planów pracy Komisji działających przy Radzie Miejskiej na 2016 rok

6)     Sprawy bieżące

 Przewodniczący Komisji:

Paweł Hipszer

Jan Sarnecki

Andrzej Witek

 Otrzymują:

 1. Członkowie Komisji – wszyscy
 2. Zaproszeni Goście

Podstawa prawna do urlopowania: art.25 ust.3 ustawy z dn.8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015.1515).

 

Nasz znak: OR.0012.16.2015                                                                                                       

              Brzostek 16.11. 2015r.                                                  

 

ZAWIADOMIENIE
 

 Zwołuję wspólne posiedzenie Komisji działających przy Radzie Miejskiej w Brzostku na dzień 20 listopada 2015 roku /piątek/ na godz. 1000, które odbędzie się w sali konferencyjnej Nr 5  Urzędu Miejskiego w Brzostku.

Tematem posiedzenia Komisji będzie:

1)     opinia projektów uchwał dotyczących ustalenia podatków i opłat na 2016 rok ujętych w porządku obrad na XI sesję Rady Miejskiej w Brzostku.

2)     Sprawy bieżące

 

 Przewodniczący Komisji:

Paweł Hipszer

Jan Sarnecki

Andrzej Witek

 

 Otrzymują:

 1. Członkowie Komisji – wszyscy
 2. Zaproszeni Goście

Podstawa prawna do urlopowania: art.25 ust.3 ustawy z dn.8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(t.j. Dz. U. 2015.1515).

 

 

 

Zawiadomienie

Zwołuję wspólne posiedzenie Komisji działających przy Radzie Miejskiej w Brzostku na dzień 14 października 2015 roku /środa/ na godz. 10 00, które odbędzie się w sali konferencyjnej Nr 5Urzędu Miejskiego w Brzostku.

Tematem posiedzenia Komisji będzie opinia projektów uchwał na X sesję Rady Miejskiej planowaną na dzień 20 października 2015r.

Przewodniczący Komisji:
Paweł Hipszer

Andrzej Witek
Jan Sarnecki

Brzostek 14.08. 2015r. 
                                             Zawiadomienie                                                             

Zwołuję wspólne posiedzenie Komisji działających przy Radzie Miejskiej w Brzostku na dzień 20 sierpnia 2015 roku /czwartek/ na godz. 9 00, które odbędzie się w sali konferencyjnej Nr 5  Urzędu Miejskiego w Brzostku.

Tematem posiedzenia Komisji będzie:

1)      Opinia projektów uchwał na IX sesję Rady Miejskiej

2)      Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku

3)      Sprawy bieżące

 Przewodniczący Komisji:
Paweł Hipszer

Andrzej Witek
Jan Sarnecki 

Nasz znak: OR.0012.13.2015                                                    Brzostek 29.06. 2015r.

                         

 Zawiadomienie

Zwołuję posiedzenie Komisji Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury Technicznej na dzień 2 lipca 2015 roku /czwartek/ na godz. 9 00, które odbędzie się w sali konferencyjnej Nr 5  Urzędu Miejskiego w Brzostku.

Tematem posiedzenia Komisji będzie:

1)    Analiza kosztów zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie 2014/2015 – próba ich minimalizacji.

2)    Sprawy bieżące:

– monitorowanie budowy wodociągu podczas wykonywania projektu

- ustalenie wspólnego spotkania OSP, PSP, Policji na temat zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy.

 

Przewodniczący Komisji
                                                                                                                                 Jan Sarnecki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.       Członkowie Komisji – wszyscy
2.       Zaproszeni Goście

Podstawa prawna do urlopowania: art.25 ust.3 ustawy z dn.8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U. 2013.594).

 

Nasz znak: OR.0012.11.2015                                                              Brzostek 18.06. 2015r. 

Zawiadomienie                                                              

Zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej na dzień 25 czerwca 2015 roku /czwartek/ na godz. 9 00, które odbędzie się w sali konferencyjnej Nr 5  Urzędu Miejskiego w Brzostku.

Tematem posiedzenia Komisji będzie:

1)      Ocena działalności Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

- rozliczenie dotacji z programu „Międzypokoleniowe spotkania z tradycją poprzez organizowanie warsztatów kulinarnych i rękodzielniczych”

- realizacja programu „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”

2)      Sprawy bieżące

 Przewodniczący Komisji:

Andrzej Witek 

 

Nasz znak: OR.0012.12.2015                             Brzostek 18.06. 2015r.

 

Zawiadomienie                                                         

    Zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu i spraw Społeczno – Oświatowych  na dzień 25 czerwca 2015 roku /czwartek/ na godz. 12 00, które odbędzie się w sali konferencyjnej Nr 5  Urzędu Miejskiego w Brzostku.

Tematem posiedzenia Komisji będzie:

1)      podsumowanie oceny stanu bazy placówek oświatowych i przygotowania do realizacji zadań z zakresu oświaty.

2)      sprawy bieżące:

– arkusze organizacyjne szkół, łączenie klas na zajęciach

- przedstawienie dokumentacji inwestycji zakończonych w 2014 roku na drogach gminnych

 

Przewodniczący Komisji
                                                              Paweł Hipszer

 

 Nasz znak: OR.0012.10.2015                                                    Brzostek 14.05. 2015r.

Zawiadomienie                                          

 Zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu i spraw Społeczno – Oświatowych  oraz Komisji Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury Technicznej na dzień 19 maja 2015 roku /wtorek/ na godz. 12 00, które odbędzie się w sali konferencyjnej Nr 5  Urzędu Miejskiego w Brzostku.

Tematem posiedzenia Komisji będzie:

1. opinia wykonania budżetu gminy za 2014 rok

2.opinia projektów uchwał na VII sesję

Od godz. 10.00 Komisja Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury Technicznej dokona podsumowania przeglądu stanu dróg gminnych  

Przewodniczący Komisji

                                                               Paweł Hipszer
                                                             Jan Sarnecki

 

 

 

 

 

 

 Otrzymują:

1.       Członkowie Komisji – wszyscy
2.       Zaproszeni Goście

Podstawa prawna do urlopowania: art.25 ust.3 ustawy z dn.8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2013.594).

 

 Nasz znak: OR.0012.8.2015                            Brzostek 30.04.2015r.                                 

 Zawiadomienie

Zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu i spraw Społeczno – Oświatowych, na dzień 7 maja 2015 roku /czwartek/ na godz. 8 00, które rozpocznie się w sali konferencyjnej Nr 5  Urzędu Miejskiego w Brzostku, po czym nastąpi wyjazd w teren.

Tematem posiedzenia Komisji będzie:

1)    Ocena stanu bazy placówek oświatowych i przygotowania do realizacji zadań z zakresu oświaty.

2)    Sprawy bieżące.

 Przewodniczący Komisji:
Paweł Hipszer

 

Nasz znak: OR.0012.7.2015                                                         Brzostek 13.04. 2015r.

 

 Zawiadomienie

                 Zwołuję wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i spraw Społeczno – Oświatowych, Komisji Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury Technicznej oraz Komisji Rewizyjnej na dzień 17 kwietnia 2015 roku /piątek/ na godz. 9 00, które odbędzie się w sali konferencyjnej Nr 5  Urzędu Miejskiego w Brzostku.

Tematem posiedzenia Komisji będzie:

1)    Wydatkowanie środków z  dotacji na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu za 2014 rok.

2)    Ocena celowości wydatków w dziedzinie kultury i sportu.

3)    Rozpatrzenie wniosków w sprawie sprzedaży mieszkań w Domach Nauczyciela w Siedliskach – Bogusz i Nawsiu Brzosteckim.

4)    Opinia projektów uchwał na VI sesję, sprawy bieżące. 

 Przewodniczący Komisji:
Paweł Hipszer
Jan Sarnecki
Andrzej Witek

 

 

 

 

 Otrzymują:

1. Członkowie Komisji – wszyscy

2. Zaproszeni Goście

Podstawa prawna do urlopowania: art.25 ust.3 ustawy z dn.8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U. 2013.594). 

Nasz znak: OR.0012.6.2015                                                         Brzostek 08.04. 2015r.

 

 Zawiadomienie

                                     Zwołuję posiedzenia Komisji Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury Technicznej na dzień 13, 14, 15 kwietnia 2015 roku /poniedziałek, wtorek, środa/ na godz. 8.30
Wyjazd w teren z parkingu koło Urzędu Miejskiego w Brzostku.

Tematem posiedzenia Komisji będzie:

1.     Realizacja zimowego utrzymania dróg i planowanie ich pozimowego remontu.

2.     Wiosenny przegląd dróg gminnych – komisja plenerowa.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

                                      Przewodniczący Komisji
                                                 Jan Sarnecki


Otrzymują:
1. Członkowie Komisji – wszyscy

2. Zaproszeni Goście - sołtysi

Podstawa prawna do urlopowania: art.25 ust.3 ustawy z dn.8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(t.j. Dz. U. 2013.594).

 

Nasz znak: OR.0012.5.2015                                                         Brzostek 03.03. 2015r.

 

                                                               Zawiadomienie 

Zwołuję wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i spraw Społeczno – Oświatowych, Komisji Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury Technicznej oraz Komisji Rewizyjnej na dzień 10 marca 2015 roku /wtorek/ na godz. 9 00, które odbędzie się w sali konferencyjnej Nr 5  Urzędu Miejskiego w Brzostku.

Tematem posiedzenia Komisji będzie:

1)    Wydatkowanie środków z  budżetu Gminy na działalność OSP.

2)    Mechanizmy zarządzania kryzysowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowe w Gminie

3)    Informacja dotycząca stanu bezrobocia w Gminie Brzostek. Organizowanie prac społecznie użytecznych

4)    Sprawozdanie z programu ochrony środowiska za lata 2013-1014

5)    Opinia projektów uchwał na najbliższą sesję, sprawy bieżące. 

 Przewodniczący Komisji:
Paweł Hipszer
Jan Sarnecki
Andrzej Witek

  Otrzymują:

1.Członkowie Komisji – wszyscy

2. Zaproszeni Goście

Podstawa prawna do urlopowania: art.25 ust.3 ustawy z dn.8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U. 2013.594).

 

 

 Nasz znak: OR.0012.3.2015                                                    Brzostek 14.01. 2015r.

 

                                                           Zawiadomienie 

Zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej na dzień 26 stycznia 2015 roku /poniedziałek/ na godz. 9 00, które odbędzie się w sali konferencyjnej Nr 5  Urzędu Miejskiego w Brzostku.

Tematem posiedzenia Komisji będzie przeprowadzenie kontroli w zakresie:

1)     naliczanie podatków i opłat, postępowanie egzekucyjne

-  zwolnienia  z podatków i opłat w latach 2010 – 2014

- zaległości podatkowe i postępowanie egzekucyjne

2)     kontrola kosztów dowozu uczniów do szkół

- dokumentacja z postępowania przetargowego na dowóz uczniów

- zestawienie kosztów dowozu uczniów. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Andrzej Witek

 Otrzymują:

1. Członkowie Komisji – wszyscy

2. Zaproszeni Goście

Podstawa prawna do urlopowania: art.25 ust.3 ustawy z dn.8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2013.594).Nasz znak: OR.0012.2.2015                                                     Brzostek 05.01. 2015r.                                                     

Zawiadomienie 

 

Zwołuję posiedzenie Komisji Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury Technicznej na dzień 09 stycznia 2015 roku /piątek/ na godz. 9 00, które odbędzie się w sali konferencyjnej Nr 5  Urzędu Miejskiego w Brzostku.

Tematem posiedzenia Komisji będzie:

1)    Analiza sposobów przeciwdziałania szkodom zwierzyny leśnej w uprawach rolnych.

2)    Prace nad regulaminem udzielania zezwoleń na transport ciężki drogami gminnymi.  

 Przewodniczący Komisji

Jan Sarnecki

 Otrzymują:

1. Członkowie Komisji – wszyscy

2. Zaproszeni Goście

Podstawa prawna do urlopowania: art.25 ust.3 ustawy z dn.8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2013.594).

 

 

 

 Nasz znak: OR.0012.1.2014                     Brzostek 12.12.2014                                           


 

Zawiadomienie

Zwołuję wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Społeczno – Oświatowych, Komisji Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury
Technicznej oraz Komisji Rewizyjnej na dzień 18 grudnia 2014 roku /czwartek/ na godz. 9 00, które odbędzie się w sali konferencyjnej Nr 5
Urzędu Miejskiego w Brzostku.

Tematem posiedzenia Komisji będzie:

1)  Opinia projektu budżetu na  2015 rok.

2)    Opinia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzostek w 2015 r.

3)    Sprawy bieżące.

Proszę o przybycie.                   
 
 

Przewodniczący Komisji:
Paweł Hipszer
Jan Sarnecki
Andrzej Witek

Otrzymują:

1. Członkowie Komisji –      wszyscy 

2. Zaproszeni Goście

Podstawa prawna do urlopowania: art.25 ust.3 ustawy z dn.8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2013.594).


                             

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz