Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Zarządzenia 2009: Nr 38/09 z dnia 22 maja 2009 r. zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczym budżetu w 2009 roku

Zarządzenie  Nr  38/2009

Burmistrza Brzostku

z dnia 22 maja 2009 roku

 

w sprawie: zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczym budżetu w 2009  roku.

 

                 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591, ze zmianami z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 roku Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), oraz art. 186 ust. 1, 3 i 4  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, ze zmianami z 2006 roku, Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 i z 2007 roku Nr 88, poz. 587, Nr115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) - Burmistrz Brzostku zarządza, co następuje:

 

§ 1.

                Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego Nr 20 z dnia 13.05.2009 roku.

 

§ 2.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 69.508,00 zł jak załącznik Nr 1 do zarządzenia.

2. Ustala się plan dochodów budżetu gminy po zmianach w wysokości 32.839.499,00 zł, w tym dochody majątkowe  w wysokości 842.924,00 zł i dochody bieżące w wysokości 31.996.575,00 zł.

 

§ 3.

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 69.508,00 zł jak załącznik Nr 2 do zarządzenia.

2. Ustala się plan wydatków budżetu gminy po zmianach na kwotę 36.110.999,00 zł.

 

§ 4.

                Dokonuje się zmian - przeniesień w układzie wykonawczym planu wydatków budżetu gminy na 2009 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

 

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się:

1/  Skarbnikowi Gminy w Brzostku,

2/  Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzostku.

 

§ 6.

                Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

§ 7.

                Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Brzostku.

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz