Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

SGPZOZ w Brzostku »

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 »

Wybory do Sejmu i Senatu RP »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html

Uchwały 2013: Nr XXVII/208/13 z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych operatorom i przewoźnikom oraz warunków i zasad korzystania z przystanków

 

Uchwała Nr XXVII/208/13
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 23 kwietnia 2013 roku

 

w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych operatorom i przewoźnikom oraz warunków i zasad korzystania z przystanków. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1 pkt. 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r. Nr 5 poz. 13) - Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje: 

§ 1

Określa się przystanki autobusowe na terenie Gminy Brzostek zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały. 

§ 2

Ustala się warunki i zasady korzystania z przystanków, jak załącznik Nr 2 do Uchwały. 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku. 

§4

Wchodzi w życie  po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

 


 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
zał 208
(wprowadził: Ewa Szukała 2013-04-26 14:28:03)
rozmiar pliku: NAN
Zał 208-2
(wprowadził: Ewa Szukała 2013-04-26 14:28:19)
rozmiar pliku: NAN
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz