Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Zarządzenia 2009: Nr 34/09 z dnia 14 maja 2009 r. zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczym budżetu w 2009 r.

Zarządzenie  Nr  34/2009

Burmistrza Brzostku

z dnia 14 maja 2009 roku

 

w sprawie: zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczym budżetu w 2009  roku.

 

                Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591, ze zmianami z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 roku Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), oraz art. 186 ust. 1, 3 i 4  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, ze zmianami z 2006 roku, Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 i z 2007 roku Nr 88, poz. 587, Nr115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) - Burmistrz Brzostku zarządza, co następuje:

 

§ 1.

                Dokonuje się rozdysponowania rezerwy budżetowej na 2009, to jest  rezerwy celowej w kwocie 380.000,00 zł na finansowanie podwyżek wynagrodzeń  w oświacie i  przeniesień w układzie wykonawczym wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

 

§ 2.

                Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy w Brzostku oraz Kierownikowi Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli  w Brzostku.

 

§ 3.

                Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4.

                Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Brzostku

drukuj pobierz pdf    

wstecz