Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory Zarządu Miasta, Sołtysów i Rad Sołeckich. »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Uchwały 2013: Nr XXVIII/211/13 z dnia 27 maja 2013r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji w latach 2013-2015 projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

 

Uchwała Nr XXVIII/211/13
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 27 maja 2013 roku 

 

w sprawie: zatwierdzenia do realizacji w latach 2013 – 2015 projektu  w  ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.), art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. 2013. poz. 182 ze zmianami) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przyjętego decyzją Nr K (2007) 4547 z dnia 28 września 2007 r. Komisji Europejskiej oraz przyjętym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Planem działania na rok 2013 – Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1 

Zatwierdza się do realizacji w latach 2013 – 2015 projekt Czas na aktywność w gminie Brzostek" w ramach POKL współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej".

Przyjmuje zobowiązanie do pokrycia wkładu własnego w wysokości 10,5% wartości projektu.

 § 2 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

     

drukuj pobierz pdf    

wstecz