Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory Zarządu Miasta, Sołtysów i Rad Sołeckich. »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Uchwały 2013: Nr XXVIII/2012/13 z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2012 rok

 

Uchwała Nr XXVIII/212/13
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 27 maja 2013 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku za 2012 rok. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 53 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz.330) - Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje: 

§ 1

1.    Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w  Brzostku za 2012 rok, stanowiące załącznik do uchwały.

2.    Wynik finansowy – strata w wysokości - 34 249,11zł  należy pokryć z funduszu jednostki./pobierz bilans//rachunek zysków i strat/

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku oraz Kierownikowi Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku. 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

 


 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Bilans -
(wprowadził: Ewa Szukała 2013-06-12 12:44:34)
rozmiar pliku: NAN
Informacja
(wprowadził: Ewa Szukała 2013-06-12 12:45:01)
rozmiar pliku: NAN
Rachunek zysków i strat
(wprowadził: Ewa Szukała 2013-06-12 12:45:31)
rozmiar pliku: NAN
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz