Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

SGPZOZ w Brzostku »

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 »

Wybory do Sejmu i Senatu RP »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html

Uchwały 2013: Nr XXIX/215/13 z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Brzostku za rok 2012

 

Uchwała Nr XXIX/215/13
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 24 czerwca 2013 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Brzostku za rok 2012 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) - Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje: 

§ 1

Po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami:

1) Sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Brzostek za 2012 rok.

2)    Sprawozdaniem finansowym za 2012 rok

3)    Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o sprawozdaniu Burmistrza Brzostku z wykonania budżetu za 2012 rok

4)    Informacją o stanie mienia gminy Brzostek

5)    Stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzostku. 

Udziela się absolutorium Burmistrzowi Brzostku za 2012 rok. 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

 


 

drukuj pobierz pdf    

wstecz